O nás

Nápad na multimediální projekt Rožnovský prostor se poprvé objevil začátkem roku 2011. Od myšlenky k realizaci uplynulo zhruba půl roku, kdy v červenci téhož roku vychází v nákladu 6 800 kusů první číslo. V Rožnově pod Radhoštěm jde o absolutní novinku – celobarevné zpravodajské noviny o ergonomickém formátu A4, které by každý Rožnovan dostal do své schránky, tu ještě nikdy předtím nebyly. Tím nabízíme dost možná nejefektivnější způsob inzerce na Rožnovsku. Kromě Rožnova je měsíčník volně k odběru také na obvyklých místech jako jsou prodejny potravin, pošty a obecní úřady v obcích mikroregionu Rožnovsko (Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašská Bystřice, Vidče a Zubří) a také ve Stříteži nad Bečvou a Zašové.

Náklady na vznik novin hradí inzerenti, kterým je v novinách dán limitovaný prostor tak, aby si na své přišel zejména čtenář. Oproti klasickým reklamním novinám, které kromě inzerátů nenabízejí vůbec nic, se lidé v Rožnovském prostoru můžou dočíst o sobě, protože tématem číslo jedna je život v Rožnově. Vztah noviny-čtenář posilujeme tím, že list jde cestou spolutvorby, kdy se novinářem může stát doslova každý. Záleží nám na zpětné vazbě, nebojíme se kritiky, proto jsme také na Facebooku, kde se v současné době snažíme vybudovat silnou virtuální komunitu Rožnováků.

Kromě toho, že se snažíme zvyšovat informovanost veřejnosti, podporujeme také neziskové organizace, které mají možnost prezentovat své programy prostřednictvím článků, ale také ve velkém měsíčním přehledu akcí.

Za vznikem novin stojí nadšení několika profesionálů, kteří mají letité zkušenosti s prací v médiích. Díky tomu můžeme zaručit ideální mix žánrů a témat, který zaujme každého, kdo noviny „vezme do ruky“. Finanční záštitu nad vydáváním nedrží žádná politická strana, hnutí ani jiná zájmová skupina. Jsme hrdí na svou nezávislost, garantujeme nezaujatost, neovlivnitelnost, a pokud se nejedná o publicistiku, pak se také snažíme o objektivnost.

Lidé, kteří pro vás noviny každý měsíc připravují, jsou: Richard Sobotka, Petr Liška, Vladimír Bartošek, Jakub Vémola a Lukáš Martinek. Obvykle vycházíme na začátku měsíce, uzávěrka je 20. den v měsíci předešlém.

 

Speciální poděkování:

Bez podpory a vstřícnosti těchto osob by můj velký sen zůstal jen myšlenkou - Jakub Vémola, Jakub Matas (oba Cube Studio), Richard Sobotka, Jakub Mynář, Matouš Melichařík.

Chci poděkovat také všem známým, kteří mě v těžkých chvílích podrželi, ale také těm, kteří mě vraceli nohama pevně na zem v momentech, kdy jsem propadal bezmezné euforii. L.M., 7.7.2011

 

Aktualizace:

Rožnovský prostor z ekonomických důvodů v dubnu 2015 přestal vycházet. I nadále fungujeme online.