Editorská politka Rožnovského prostoru

Desatero editorské politiky měsíčníku Rožnovský prostor:

  1. Rožnovský prostor nehájí zájmy žádné politicko-podnikatelské skupiny. Jako ekonomicky nezávislý subjekt uznáváme princip plurality názorů a objektivního nahlížení na stav věcí. Pokud má někdo zájem o politickou reklamu, může si podat placený inzerát, který je od redakční části oddělen.
  2. Město nerovná se Městský úřad. Nejsme propagační materiál radnice, chceme přinášet plastický obraz o dění a životě v Rožnově a okolí.
  3. Osobní problémy politiků nejsou problémy obyvatel, pokud se bezprostředně nedotýkají jejich života. Proto jimi nebudeme bezděčně zabírat místo v novinách. Korektním, konstruktivním debatám se nebráníme, ale zastáváme názor, že Rožnovský prostor má sloužit primárně občanům, nikoli politikům.
  4. Jdeme cestou spolutvorby. Máme zájem reagovat na podněty veřejnosti, pokud nejsou v rozporu s body 1) až 3). Chceme sloužit jako prostředek, kterým může kterýkoli občan upozornit veřejnou správu na nepravosti či nedostatky ve svém okolí.
  5. Na anonymní příspěvky či náměty nereflektujeme. Vážíme si těch, kteří se za svůj názor umí postavit.
  6. Odmítáme extremismus v jakékoli podobě.
  7. Představujeme komunitní noviny. Máme zájem na uchovávání místních tradic a folkloru, a přispívat tak k buzení zdravého regionálního patriotismu.
  8. Nabízíme možnost diskuze na neutrální půdě všem, kterým nejsou problémy města lhostejné.
  9. Naším cílem je zvyšovat informovanost občanů.
  10. Tyto hodnoty nejsou právně vymahatelné. Přesto se nezříkáme zodpovědnosti, kterou vůči svým čtenářům máme.