Jak proběhlo včerejší zastupitelstvo aneb highlights z jednání

, aktualizováno:

 

Zastupitelům doba dovolených zřejmě prospěla, protože s vervou dokázali jednat až do zhruba půl desáté hodiny večerní. Prostoru k debatě měli dost, protože na programu bylo několik velmi kontroverzních bodů. Koalice ale v ostrém testu své pevnosti obstála.

 

O městských lesích ani odvolání vedení se vůbec nejednalo

Živá debata se rozproudila hned v úvodu, kdy Petr Holý (ODS) navrhl stáhnout z programu prezentaci "analýzy hospodaření s městským majetkem, lesními pozemky ve vlastnictví města", kterou si připravil klub Věcí veřejných. Podle Holého (a názoru koaličních zastupitelů) nesplňoval tento bod programu potřebné náležitosti potřebné k zařazení na jednání. Tomáš Hradil (VV) jej předložil pozdě a zastupitelé neměli možnost se s materiálem seznámit. Názory opozičních zastupitelů, že jde pouze o prezentaci, ke které netřeba žádného usenesení, však nebyly vyslyšeny, ačkoli analýza navrhovala úspory města v řádu milionů.

Tomáš Hradil poté navrhnul zařadit do jednání bod k odvolání vedení a rady města pro jejich nekompetentnost. I zde neuspěl, když se koaliční zastupitelé odmítli na toto téma vůbec bavit.

O městských lesích nakonec nemluvil ani předseda kontrolního výboru Petr Jelínek (SZ), protože jeho zpráva vykazovala formální nedostatky. Z toho důvodu se rozhodl výsledky šetření prezentovat až na příštím zastupitelstvu. Libuše Rousová (SNK ED) k tomu dodala, že vedení města zřejmě šetřit nechce, když nedalo kontrolnímu výboru vědět mnohem dříve, že zpráva obsahuje nedostatky.

 

Město vezme úvěr na 103 miliónů

Město se dostalo do situace, kdy mu banky nechtějí půjčovat peníze. Tuto situaci by měla vyřešit tzv. optimalizace úvěrů, která v podstatě spočívá v přijetí jednoho velkého úvěru s dlouhou dobou splatnosti, kterým se všechny stávající úvěry překryjí. Zastupitelé neměli prakticky jinou možnost, než tuto variantu schválit s tím, že se v příštím roce musí šetřit opravdu všude, protože úvěr počítá jen s minimálním ročním přebytkem, který město využívá pro investice. Řečí čísel si město vezme 103 milionů, které bude splácet 15 let.

 

Evaluace - hrozí slučování školek se školami

Největšímu veřejnému zájmu se těšilo projednávání evaluace podmínek vzdělávání na školách zřizovaných městem. Evaluací se rozumí zefektivnění školství, což znamená slučování škol a školek - i mezi sebou, což se rodičům, kteří ke své smůle nebyli přítomni předchozímu jednání, hrubě nelíbí. Někteří zastupitelé využili hojnou diváckou účast ke sbírání politických bodíků, padaly ale i konstruktovní návrhy. 

Blanka Mikolajková (Zdravý Rožnov) poukázala na to, že pracovní skupina sice předložila několik možných variant řešení, ale zpráva neobsahuje zprávu psychologa, která by vysvětlovala dopady stěhování školkáčků mezi patnáctileté puberťáky na základních školách. Miroslav Malchar (VV) dokonce požadoval, aby zastupitelé ihned odhlasovali, že k fúzím mezi MŠ a ZŠ docházet nebude. Podle starostky Markéty Blinkové (ODS) by se ale dopředu neměla vylučovat žádná varianta. K celé věci by ještě mělo proběhnout veřejné slyšení a konečné rozhodnutí by mělo padnout do konce roku. Koalice byla opět pevná a do budoucna jsou aktuální všechny varianty.

 

Daň z nemovitosti se zdvojnásobí

I na druhý pokus zastupitelé odhlasovali pro daň z nemovitosti koeficient dva. Od příštího roku tak odvedeme za své byty, domky či jiné nemovité prostory dvojnásobek. Většina domácností to razantně nepocítí, vrásky na čele mohou mít podnikatelé a firmy, které na území města působí.