NÁZOR: Stěhování školek do škol je proti zdravému rozumu

, aktualizováno:

Plánovaná optimalizace školských kapacit na území města Rožnov pod Radhoštěm, která by měla vyústit v přestěhování tří školek do škol, vyvolává ostrý nesouhlas široké veřejnosti. Zasedání zastupitelstva 13. září 2011 mělo mít pouze informativní charakter. Přiblíženo bylo sedm variant optimalizace sítě škol, včetně zrušení jednotlivých základních škol či racionálního využití jejich volných prostor.
Už druhý den však odborná pracovní skupina ústy starostky Bc.Markéty Blinkové doporučila přestěhování MŠ Na Zahradách do uvolněných prostor „nad jídelnou“ ZŠ Videčská a přestěhování MŠ Radost a MŠ 5. května 1527 do uvolněných prostor „dolního pavilonu“ ZŠ 5. května 1700. S tímto záměrem ostře nesouhlasí rodiče dětí docházejících do zmíněných mateřských škol, jejich vedení, které k předběžnému projednávání ani nebylo přizváno, a v podstatě každý, kdo se o něm dozví.
Proč se mají likvidovat funkční mateřské školy, sídlící v nově zrekonstruovaných budovách se zahradami? Zrovna o tyto tři školky je ve městě trvale největší zájem. Představují pro děti ideální prostředí, s čímž by jistě souhlasil i dětský psycholog. Proč byly uvolněny nemalé prostředky na jejich opravu, když se mají potenciálně stěhovat? To se dřív nevědělo?
Je třeba se zamyslet i nad tím, že školky jsou nyní plné, následně tedy budou zase naplněné základní školy. Za tři roky se budou muset řešit potřeby přibývajících prvňáčků a nárok na místa v ZŠ opět vzroste. V některých městech se mateřské školy za ty dříve zrušené opět nově budují…
Řešením by mohl být apel na ředitele základních škol, aby volné prostory nabídli ke komerčnímu využití. Nedovolme, aby tuto „optimalizaci“ odneslo vedení školek, které dělá trvale maximum pro spokojenost dětí i rodičů. Stěhování školek do škol je proti zdravému
rozumu.

Blanka Juříčková