NÁZOR: Zastupitelé Rožnova, probuďte se!!!

, aktualizováno:

Dne 13.9.2011 na Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm byla mimo jiné projednávaná jako poslední bod programu tzv. “optimalizace školství“,neboli „evaluace základních škol“ z důvodů nenaplněnosti ZŠ žáky, jak jsme se dozvěděli od Dušana Vrážela z odboru školství. Ten horlivě přesvědčoval přítomné o výsledcích optimalizační komise (kterou sestavila a vedla starostka městka Blinková). Z uváděných grafů bylo zřejmé, že na prvním místě v nejdražším  provozu ZŠ a nenaplněnosti žáky byla ZŠ Pod Skalkou, na druhém místě ZŠ Videčská, na třetím místě ZŠ 5.května a potom teprve ZŠ Záhumení a ZŠ Koryčanské Paseky.

Jelikož platební situace města Rožnov pod Radhoštěm je velmi špatná a dlouho bude, a je proto nutné některou ZŠ zavřít. Po tento bod jsme jako rodiče všemu rozuměli. Pak ale D.Vrážel vysvětlil, že protože mají některé ZŠ problémy - je nutné přestěhovat některé MŠ do budov základních škol, aby naplněnost pěkně vzrostla. Takže vedoucí optimalizační komise Blinková navrhuje přestěhovat MŠ Zahrady na ZŠ Videčská, a to k datu 1.9.2012 a MŠ Radost 1701 spojit s MŠ 5.května 1527 a přestěhovat do ZŠ 5.května 1700 k 1.9.2013!!

My, rodiče, jsme tedy nevěřili vlastním uším. Je vůbec možné, aby nejnaplněnější (žádosti o přijetí vysoce převyšují nabídku, což se o některých jiných MŠ říci nedá a děti přecházejí do zmíněných MŠ) a nejlepší mateřské školy byly přestěhovány do kolosů základních škol jenom proto, že chybí žáci v základních školách, bez jakýchkoli předchozích průzkumů odborníky? Netýká se tato situace především ZŠ? Proč byly vybrány zrovna tyto tři MŠ a ostatních se to netýká? Zajímá se vůbec vedení města o názory nás, rodičů, spoluobčanů, kteří jim věřili a dali svou důvěru? To se nestydí podívat na sebe do zrcadla a co teprve do očí těchto dětí, svých budoucích občanů, které zastupují? Je možné, aby se členové optimalizační komise nestyděli před rodiči města Rožnova? To vám úplně zatemnily peníze soudný mozek? Jak je možné, že nejsou žádné výsledky šetření mateřských škol - tzv. evaluace? Proč chybí údaje o naplněnosti MŠ a využití jejich budov, které jsou opravené, zateplené, perfektně vybavené pomůckami, hračkami a ostatním vybavením (nebudou již někde čekat případní kupci těchto opravených, lukrativních objektů)? Zajímají vedení optimalizační komise vůbec děti a zejména děti ve věku od 3-7 let a jejich adaptace na kolosy ZŠ a některých v neutěšeném stavu? Zabývala se optimalizační komise jinými způsoby řešení využití budov ZŠ? Proč tyto prostory nevyužijí jiné organizace města – např. T Klub, Městská knihovna, Senior klub apod.? Nebo přímo se můžou přestěhovat úředníci MěÚ do jednotlivých pavilonů a jistě „lukrativně“ budovu MěÚ prodat, nebo v konečném důsledku některou nenaplněnou ZŠ zavřít? Proč mají na neschopnost a očividnou neobjektivnost optimalizační komise doplácet naše nejmenší budoucí generace? Proč rodiče chtějí navštěvovat MŠ nebo ZŠ rodinného typu? Zajímali jste se o profilaci MŠ s jejich aktivitami pro rodiče a veřejnost? Na tyto a mnoho dalších otázek jsme se chtěli zeptat přímo na zastupitelstvu, ale byla nám rychle ukončena debata na toto téma. Neustále nám bylo vysvětlováno, že je to pracovní materiál, který se bude rozpracovávat, ale ve svém finále chtěla Blinková nechat tyto body odhlasovat co nejrychleji zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm bez jakékoliv evaluace MŠ. Děkujeme zastupitelům, kteří mají zdravý rozum a podpořili hledání jiných způsobů využití ZŠ, a kteří chtěli bod s mateřskými školami úplně zrušit, což bylo očividně starostkou, zástupci ODS s jejich příznivci při hlasování zdrženo (výsledky i celou optimalizaci postupně zveřejníme). Ptáme se jako rodiče a občané Města Rožnov pod Radhoštěm – nebylo by vhodné sestavit z nás rodičů „optimalizační komisi“, která by prověřila a jistě poradila očividně neschopnému vedení města Rožnov pod Radhoštěm?

Pro informaci všem ostatním rodičům, kteří se nemohli z důvodu hlídání svých dětí v pozdních večerních hodinách na Zastupitelstvo dostavit, uvádíme členy optimalizační komise (OPK) pro případné dotazy k jejich „kvalitně provedené práci“:

Samozvolená vedoucí OPK – M.Blinková, starostka, D.Vrážel – ved. odboru školství, L.Rousová – zastupitelka, bývalá učitelka ZŠ Pod Skalkou (jak by se taky mohla zavřít, že?), L. Kmenta – zastupitel, bývalý učitel i ředitel SŠE, Z.Chrástecký – ředitel ZŠ Vidče, H. Skácalová – ved.odboru školství MěÚ Valašské Meziříčí (to se to radí, když optimalizace ve Valašském Meziříčí dopadla fiaskem), 2 pracovnice MěÚ RpR (ke kopírování jednostránkové výsledné zprávy, grafů a jiných zpráv, které jsou jistě k dispozici na odboru školství MěÚ  RpR), 2 pracovníci z finančního a investičního odboru MěÚ RpR, 1 pracovník Komerčních domů.

Co k výběru této komise dodat? Je snad očividné, že tato komise jistě nezavře ani jinak nepoškodí některé poloprázdné a jinými subjekty doplněné základní školy. Není pochopitelné, jak můžou být v komisi lidé z jiného města a obce – radila snad Blinková při optimalizaci školství ve Valašském Meziříčí? Navíc nás, rodiče, velmi překvapilo, že nebyli na jednání Zastupitelstva města rodiče a ani ředitelé ZŠ, kterých se to bezprostředně týká. Je zřejmé, že vedení města Rožnov pod Radhoštěm zajímá pouze osobní a hlavně finanční profilace s bezohledným a negativním přístupem k jakékoliv snaze o daleko lepší, přístupnější řešení.

Proto rodiče nejmenších dětí bojme se a stěhujme se!!! Nebylo by lepší a mnohem jednodušší: vedení města Rožnov pod Radhoštěm stěhujte se, naši důvěru jste zklamali!!!

Znechucení a zklamaní rodiče Města Rožnov pod Radhoštěm