Březnová výročí

, aktualizováno:

Dne 5. 3. 2013 uplyne 15 let od smrti a 31. 10. 2013 už 110 let od narození malíře, grafika a etnografa Karla Langera. Narodil se v rakouském městě Prugg nad Litavou a zemřel v Olomouci. Po středoškolských studiích v Hradci Králové působil jako učitel v Novém Hrozenkově a na dalších místech. Po absolvování VŠUP v Praze působil jako profesor na uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě, Hradci Králové a v Brně. Obrazy vystavoval doma i v zahraničí. Je autorem odborných národopisných studií, například Atlasu lidových staveb. Spolu s Antonínem Strnadlem kresebně dokumentoval život na Valašsku. Podílel se na výstavbě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Před sto lety se 22. 3. 1913 narodil v Novém Hrozenkově významný společenský pracovník Valašska Josef Ország – Vranecký (zemřel 14. 4. 1977 v Rožnově p. R.). Působil jako učitel na Podkarpatské Rusi, na Valašsku a v Pusté Polomi. Od roku 1967 byl odborným pracovníkem Valašského muzea v přírodě. Byl znalcem lidového života a folklóru. Vyráběl tradiční lidové nástroje, zabýval se výzkumem lidových řemesel a historií orszáckého kroje. Napsal publikace Lidové hudební nástroje na Valašsku, Valašské kovářství, Dýmkařství na východní Moravě a spolu s Evou Urbachovou Křiváčkářství na Valašsku.   

Dne 26. 3. 2013 uplyne 90. let od smrti významného valašského stavitele Michala Urbánka (29. 9. 1849 – 26. 3. 1923, vždy ve Vsetíně). Spolu s Dušanem Jurkovičem vybudovali roku 1895 legendární valašskou osadu pro Národopisnou výstavu Českoslovanskou v Praze.

Dne 28. 3. 2013 se dožívá 70. let muzikant cimbalista Ivan Bělunek (nar. 28. 3. 1943 v Rožnově p. R.). Pracoval v Tesle Rožnov. Od dětství hrál v souboru Radhošť na cimbál, později jako vedoucí muziky. Je autorem řady hudebních úprav a v roce 1988 se podílel na vzniku gramofonové desky My jsme Valaši.

Před 160 lety se 29. 3. 1853 narodil v Rožnově p. R. sběratel lidových písní Bayer František (zemř. 12. 9. 1925 v Přerově). Navázal na činnost F. Sušila a B. M. Kuldy, sbíral valašská přísloví a pořekadla. Písně z Rožnovska vydal ve sborníku Radhošť. Vydal Valašské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnova (1874), Rožnov, léčebné místo na moravském Valašsku (1877) a další publikace