Čas na platbu za odpad se krátí

, aktualizováno:

Platba za odpad je vždy v první polovině roku pravidelnou povinností občanů Rožnova. Městský úřad bude od začátku května doručovat všem, kterých se tento poplatek týká, složenky na platbu za svoz komunálního odpadu za rok 2014.

„Vzhledem k tomu, že složenky jsou distribuovány po jednotlivých ulicích a částech města, předpokládáme, že potrvá přibližně dva týdny, než se složenka na platbu komunálního odpadu dostane ke všem občanům Rožnova," uvedl vedoucí finančního odboru rožnovského MěÚ Martin Hrnčárek. „I tak ale budou mít obyvatelé města více než měsíc na splnění své platební povinnosti," doplnil Hrnčárek.

„Pokud se občané rozhodnou platit na pokladně městského úřadu, upozorňuji, že k dispozici jsou pokladny pouze v budově na Letenské ulici (u městské polikliniky) a na hlavní budově MěÚ na Masarykově náměstí. Platba za svoz odpadu se ale podobně jako jiné platby dá bezproblémově řešit mimo jiné také prostřednictvím internetbankingu. Veškeré potřebné údaje jsou vyznačeny na složenkách," sdělil Martin Hrnčárek.

Od loňského roku platí, že majitelé bytových jednotek mají povinnost uhradit poplatek za komunální odpad i v okamžiku, kdy v daném bytě nebo domu není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. V těchto případech je vlastník nemovitosti povinen platit odpovídající poplatek za jednu fyzickou osobu tj. 492,-Kč. „Další změnou je pak povinnost platit poplatky za odpad také u cizinců, kterým byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů," uzavřel Hrnčárek s tím, že pokud poplatník neuhradí poplatek včas a ve správné výši, může mu ho správce daně zvýšit až na trojnásobek.

Termín platby za svoz komunálního odpadu je do 30. června 2014. Od poplatku za svoz odpadu jsou v Rožnově pod Radhoštěm osvobozeni občané, kteří nebydlí na území města více než 300 dnů v roce nebo děti do jednoho roku věku. Padesátiprocentní slevu pak mají například studenti studující mimo území města.

Město Rožnov počítá s příjmem za platbu za svoz komunálního odpadu ve výši 8 milionů korun.


Autor: