Cenu města pro rok 2018 obdrželi manželé Helena a Petr Dobrovolní

, aktualizováno:

Slavnostní program Valašského souboru Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm doplnila v sobotu 7.7.2018 večer ještě jedna významná událost. Město Rožnov pod Radhoštěm v rámci oslav 70. výročí Radhoště udělilo v sobotu 7.7.2018 podruhé v historii Cenu města.

„Cenu města na základě rozhodnutí zastupitelstva města obdrželi pro rok 2018 manželé Helena a Petr Dobrovolní. Jsem moc rád, že jsme právě těmto dvěma známým folklorním osobnostem mohli uvedené ocenění předat a současně tímto způsobem poděkovat za jejich skvělou celoživotní práci. A je skvělé, že jsme mohli Cenu města manželům Dobrovolným předat před zcela zaplněným amfiteátrem a před jejich příznivci, kteří vytvořili dokonalé domácí prostředí," uvedl starosta Rožnova Radim Holiš.

„Manželé Dobrovolní jsou prakticky celoživotně spjati se souborem Radhošť. Ale také s prací s dětmi a mládeží, kterým v Rožnově už téměř čtvrtstoletí předávají své znalosti a zkušenosti. A vedou je k vzájemnému respektu, přátelství a soudržnosti. A to jsou dnes velmi potřebné hodnoty," řekl při předávání ocenění místostarosta Rožnova Jan Kučera.

„Ocenění, kterého se nám  dostalo z rukou představitelů  města při příležitosti oslav 70. výročí založení souboru, si oba velice vážíme. Děkujeme zastupitelstvu města, že rozhodlo o našem ocenění a chápeme to také tak, že se dostává ocenění i celému  folklorního hnutí, jako důležité součásti společenského života města Rožnov p.R.," uvedli při převzetí Ceny města Rožnov p.R. manželé Dobrovolní.

Helena Dobrovolná roz. Harabišová se narodila v Novém Jičíně v r. 1947 a své dětství prožila v Příboře. Vystudovala Střední průmyslovou školu strojní v Kpřivnici a Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Petr Dobrovolný se narodil v Žalhosticích a své dětství prožil v Litoměřicích. Vystudoval Střední ekonomickou školu v Teplicích v Čechách a Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Jejich společným zájmem byl lidový tanec, při kterém se poznali, když působili ve Vysokoškolském souboru Zdeňka Nejedlého, který pracoval při VŠE v Praze.

Po absolutoriu přišli v roce 1972 do Rožnova p.R. za prací do n.p. Tesla. V Rožnově našli i příležitost věnovat se svému koníčku v Souboru valašských písní a tanců Radhošť. Díky souboru získali poměrně brzy řadu známých a kamarádů i mezi rožnovskými starousedlíky a začlenili se do společenského a kulturního dění v Rožnově. Helena převzala postupně roli choreografky a vedoucí taneční složky souboru. Petr byl v r . 1991jedním z iniciátorů založení Spolku přátel souboru Radhošť, jehož se později stal předsedou. Ve folklorním hnutí působí i mimo soubor a jeho nemalou zásluhou je také to, že typický mužský taneční projev - valašský odzemek byl v r. 2012 zapsán do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.


Autor: