Cenu starosty města obdržel Jaromír Štrunc, zakladatel souboru Radhošť

, aktualizováno:

Jaromír Štrunc (narozen 7. března 1932) celý svůj život zasvětil nejen uchování valašských tradic, kultury, písní, tanců, lidové slovesnosti, zvykosloví, ale především jejich šíření na desítkách folklorních festivalů na Valašsku i daleko za hranicemi regionu. V roce 1948 byl Jaromír Štrunc se svým bratrem Vladimírem u zrodu Valašského krúžku, který vznikl při muzejním a národopisném spolku v Rožnově, který byl později přejmenován na Soubor písní a tanců Radhošť. Oba bratři zasvětili celý svůj život práci pro soubor, který patří již 70 let k rodinnému stříbru města Rožnov. Stali se inspirací a vzorem pro mnoho dalších mladých folkloristů, muzikantů, zpěváků a tanečníků. Dokázali v Rožnově udržet zájem o práci ve folklorních souborech a byli pro všechny vzorem. Díky tomu mohly na jejich práci navázat další generace folkloristů.

„Jsem moc rád a poctěn, že mohu cenu starosty předat právě panu Štruncovi. V oblasti lidové kultury, tradice, národopisu je pan Štrunc respektovanou osobností evropského formátu, která na domácí půdě, ale i v zahraničí šíří dobré jméno města. Svou pedagogickou činností dlouhá léta působil na studenty a mládež celkově. Také se výrazně podílel na rozvoji festivalové tradice Valašského muzea v přírodě, které je nedílnou součástí Rožnova. Rád bych mu touto cestou poděkoval za práci, kterou vykonal na poli kultury, při rozvoji folkloru, národopisu i hudby a při šíření dobrého jména Rožnova nejen v České republice, ale také ve světě," uvedl starosta města Radim Holiš.

Jaromír Štrunc (nar. 7. března 1932), tanečník, zpěvák, muzikant, scénárista a režisér. Vystudoval učitelský ústav ve Valašském Meziříčí a při zaměstnání pak v Olomouci fakultu pedagogickou a přírodovědnou. Od 18 let působil na venkovských školách v okolí Rožnova a později více než 30 let jako středoškolský profesor. V roce 1948 byl u založení Valašského krúžku, který vznikl při muzejním a národopisném spolku v Rožnově, který byl později přejmenován na Soubor písní a tanců Radhošť. Společně s Evou Koláčkovou-Štikovou byli i prvními sólisty souboru. Jeho píseň „Na Radhošťu sa svítá", kterou zazpíval 23. června 1948 v pořadu ostravského rozhlasu natočeném v hospodě u Bittnerů, se stala jedním ze symbolů souboru Radhošť. Jaromír Štrunc byl také u zrodu první rožnovské cimbálové muziky v roce 1948, v muzice pak působil téměř 60 let jako primáš. Dlouhá léta byl spolupracovníkem Valašského muzea v přírodě, autorem mnoha scénářů, režisérem řady programů Valašského roku a Rožnovských slavností. Ještě v roce 2016 stál před cimbálovou muzikou a svým nezaměnitelným způsobem hrál a dělal zábavu. Dnes je Jaromír Štrunc posledním žijícím z těch, kteří v roce 1948 stáli u kolébky souboru Radhošť, který městu Rožnov pod Radhoštěm již 70 let dělá tu nejlepší reklamu a úspěšně reprezentuje Rožnov a potažmo i celé Valašsko doma i ve světě.


Autor: