Čistá řeka Bečva čeká na připojení 150 domácností

, aktualizováno:

Projekt Čistá řeka Bečva II. navazuje na projekt Čistá řeka Bečva I., dokončený v roce 2006, a řeší výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami v 16 obcích bývalého okresu Vsetín. V Rožnově p.R. se jedná téměř o 14 km kanalizačních stok včetně odbočení, na které se dle projektu mělo napojit celkem 324 domácností.

„To se ale bohužel dosud nestalo, i když k tomu občany od začátku roku opakovaně vyzýváme. K dnešnímu dni mám připojeno pouze 170 domácností. To je samozřejmě problém, protože občané před realizací projektu deklarovali zájem připojit se a nyní nám hrozí sankce z poskytnuté dotace na nedodržení počtu připojených jednotek. Proto vyzýváme všechny, kteří ještě připojení nemají, aby v horizontu maximálně jednoho měsíce kontaktovali pracovníky společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a provedli napojení svých odpadních vod na vybudovanou kanalizaci. Město Rožnov bude odp poloviny listopadu provádět plošné kontroly toho, jak lidé, kteří připojeni nebudou, nakládají s odpadními vodami a zda například mají doklady o pravidelné vyvážení jímek fekálními vozy," upozornil starosta Rožnova Radim Holiš.

Veškeré potřebné informace o potřebných krocích a postupu při napojení domácích přípojek na kanalizační řád naleznou občané na webových stránkách města.

„Rožnov již několikrát deklaroval, že zájemcům po předložení smlouvy se společností Vak Vsetín proplatíme jejich náklady ve výši 150 korun za metr vybudované přípojky kanalizace," uzavřel Radim Holiš.

 


Autor: