Dluhy na nájemném v městských bytech

, aktualizováno:

Na konci roku 2016 evidovalo město dlužnou částku ve výši 2.160.708,- korun. V roce 2017 došlo ke snížení dluhu u bydlících nájemníků o 55.310,- Kč u nebydlících se dluh zvýšil o 85.657,- Kč (částku navyšuje penále za rok). Nedošlo k žádné soudní exekuci. Jednomu nájemci byla dána výpověď z nájmu bytu, v jednom případě nebylo schváleno prodloužení smlouvy o nájmu bytu. Město samozřejmě dlužníky pravidelně vyzývá k úhradě svých dluhů. Při opakovaných nepravidelných či pozdních platbách měsíčních předpisů jsou upozorňováni na skutečnost, že s nimi nemusí být prodloužena nájemní smlouva nebo se vystavují nebezpečí výpovědi z nájmu bytu.

Odbor správy majetku rožnovského MěÚ eviduje průběžně téměř stovku žádostí o městské byty. Vzhledem k tomu, že město spravuje jen 327 bytů (ostatní jsou v soukromém vlastnictví), je čekací doba na městský byt v rozmezí 3-4 let, v případě malých bytových jednotek může být kratší.


Autor: