Drahoš v Rožnově dokázal ve druhém kole porazit Zemana

, aktualizováno:
Drahoš v Rožnově dokázal ve druhém kole porazit Zemana

Možnost podruhé přímo zvolit prezidenta České republiky mělo v pátek 26. a v sobotu 27. ledna 13.795 obyvatel města Rožnov pod Radhoštěm. Z tohoto počtu bylo 13.491 tzv. oprávněných voličů, kteří mohli volit přímo v Rožnově, 54 Rožnovanů, kteří mohli volit mimo své trvalé bydliště a jsou zapsáni ve zvláštním voličském seznamu (23 občanů města ve výkonu trestu, 15 Rožnovanů žijících v zahraničí, 16 Rožnovanů nacházejících se ve zdravotnickém zařízení mimo území města) a také 448 Rožnovanů, kterým byl vydán voličský průkaz a mohou volit na kterémkoliv volebním okrsku s ČR nebo v zahraničí.

K Rožnovanům pak přibyli voliči, kteří mají trvalé bydliště mimo Rožnov, a volili u nás na voličský průkaz. Celkem tak v Rožnově bylo zapsáno 13.610 voličů.

Ve srovnání s rokem 2013, kdy byla volební účast v Rožnově p.R. ve výši 59,9%, přišlo k letošním volbám prezidenta republiky v Rožnově p.R. 66,46 registrovaných voličů Celkem svůj hlas do volební urny vhodilo 9.041 voličů  - z Rožnova i z jiných měst na základě voličského průkazu.

Celkem bylo v našem městě odevzdáno 9.041 hlasovacích listů, z tohoto počtu ale bylo 27 hlasů neplatných. Volební komise tedy do celorepublikové statistiky započítaly 9.014 hlasů.

Mezi zajímavosti letošních voleb v Rožnově patří vysoký počet vydaných voličských průkazů. Pro obě kola prezidentské volby bylo celkem 701 voličských průkazů.

Výsledky voleb v Rožnově p.R.

Jiří Drahoš                                4.715 hlasů, tj. 52,30 %

Miloš Zeman                             4.299 hlasů, tj. 47,69 %