Generel ukázal na 25 bolavých míst rožnovské dopravy

, aktualizováno:
Generel ukázal na 25 bolavých míst rožnovské dopravy

Křižovatka U Janíků, nedostatek parkovacích a odstavných stání, zvýšení bezpečnosti chodců. To jsou ve zkratce problémy, které bude muset řešit Rožnov v nejbližších dvaceti letech tak, jak je představuje generel dopravy. Jeho součástí je i střednědobý plán, který ukazuje na třináct nejpalčivějších problémů města. Ty by neměly ujít pozornosti v desetiletém horizontu.

Generel dopravy se začal zpracovávat v polovině loňského roku. Je významným koncepčním, rozvojovým a plánovacím dokumentem odvětví dopravy, současně patří mezi důležité územně analytické a plánovací podklady. Druhá část dokumentu, koncept řešení, byla předmětem veřejného projednávání, které proběhlo ve středu 20. března. Koncept nastínil budoucí dopravní situaci v průběhu dvaceti let a ukázal na místa, která již jsou nebo se s nárůstem automobilizace stanou problémovými. Zatímco v současnosti sledovanými komunikacemi denně projede zhruba 50 tisíc vozidel, za 20 let to podle odhadů bude již více než 62 tisíc automobilů.

 

Křižovatka U Janíka

„Počet vozidel poroste, zatížení poroste, tlak na křižovatky poroste. My z toho potřebujeme odvodit, kde mohou být největší problémy. Proto jsme stávající síť v modelu zatížili budoucími objemy. Zcela kritická situace nastala u křižovatky U Janíka, takže dojde k zatěžování alternativních tras. K tomu sice dochází už i dnes, ale ne v takové míře,“ předeslal Pavel Roháč ze zpracovatelské firmy. Nárůst dopravy na ulici 1. máje by se týkal objemu 39 procent, Palackého ulice 30 procent a Tyršova nábřeží do konce 100 procent oproti současnému stavu. I z toho důvodu generel doporučuje zařadit průtah bývalým areálem podniku Tesla do základního komunikačního skeletu, tzn. průjezd plně zlegalizovat.

 

Nebezpečné přechody

Generel poukázal také na řadu zcela nevyhovujících přechodů. Ty nevyhovují délkou nebo bezpečnostními prvky. Generel se zabýval i nejvíce diskutovaným přechodem u knihovny. „Zcela jasně doporučujeme zřídit signalizovaný přechod, který bude významnou ochranou pro chodce a cyklisty. Druhou možností by byl mimoúrovňový přechod, který ale v tomto případě nepřipadá v úvahu,“ uvedl Roháč.

Řízená signalizace v tomto místě je ale během na dlouhou trať. Chodci se prozatím budou muset spokojit s dělícím ostrůvkem. „Semafory u knihovny jsou cílový stav, k tomu chceme všichni směřovat. Problém je, že je to na silnici I. třídy a v blízkosti křižovatky U Janíků, která se má rekonstruovat. Tam povolovat nové záležitosti není příliš jednoduché. Musela by se rekonstruovat celá křižovatka, tzn. včetně napojení na ulici Bezručova. Ta ale patří kraji, silnice I/35 patří státu, čili my se pohybujeme na cizím území. Proto jsme volili řešení s ostrůvkem,“ vysvětlil místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL).

 

Problémy s parkováním

Obyvatelé sídlišť se již dnes potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Pokud se situace nebude řešit, podmínky se pochopitelně budou dále zhoršovat. „Na Koryčanských Pasekách již dnes existuje deficit zhruba 10 procent. Lidé odstavují svá vozidla v místech, kde to nedovoluje legislativa. Máme námět na objekt odstavného stání na ulici Oděská a na odstavná stání na ulici Svazarmovská,“ konstatoval Roháč. Garáže by podle generelu mohly vyrůst také na Písečné – v ulicích Kulturní a Horská. Řešitelé generelu vytipovali řadu dalších míst v Rožnově, kde by mohla vzniknout parkoviště. Peníze na vybudování ale městu chybí. Řešením by mohla být finanční spoluúčast bytových družstev.

„Nájemních městských domů je minimum. My dneska mezi domy prostor nemůžeme zvětšit a za nimi jej nemáme. Takže pokud se domluvíme a vy budete za družstvo jednat, já budu jenom ráda. Pro nás bude příjemnější dát 50 procent než 100,“ obrátila se během jednání starostka Markéta Blinková (ODS) na jednoho z občanů, a vyzvala tak k občanské participaci na výstavbě garáží, jak je běžné na západě, ale už i v některých městech ČR.