Hážovka prochází očistou

, aktualizováno:

Povodí Moravy, správce toku Hážovka, zahájilo odstraňování náletových dřevin z koryta vodoteče  Hážovka. „Odstranění náletových dřevin probíhá v přibližně 70metrovém úseku od sokolovny po most na Valašskou Bystřici,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Rožnov Marie Hrabovská.

„Povodí Moravy zbavuje Hážovku od náletových rostlin. V korytě toku se v průběhu prací mohou dočasně nacházet větve a může dojít i k zakalení koryta toku,“ doplnila Hrabovská.


Autor: