Ivo Hanáček začal úřadovat coby místostarosta na částečný úvazek

, aktualizováno:
Ivo Hanáček začal úřadovat coby místostarosta na částečný úvazek

Ivo Hanáček (ODS) absolvoval první pracovní jednání na rožnovské radnici z pozice místostarosty města. „Setkal jsem se mimo jiné s vedoucími odboru správy majetku, odboru projektového řízení a s některými dalšími referenty MěÚ, abychom si stanovili rozsah a časový harmonogram úkolů, které jsou před námi. Zajímal jsem se především o stav přípravy projektů na některé důležité investiční akce, které bychom chtěli realizovat ještě do konce programového období stávajícího regionálního operačního programu,“ prozradil Ivo Hanáček. „Situace pro mne není zcela nová, vždyť už řadu let působím v zastupitelstvu i radě města,“ doplnil Hanáček s tím, že na radnici bude pravidelně po celý den vždy v době konání rady a zastupitelstva města a samozřejmě také individuálně dle potřeb kolegů z radnice či MěÚ, a také dle požadavků občanů.

Ti si mohou schůzky s nově zvoleným místostarostou, podobně jako s ostatními členy vedení města, dohodnout prostřednictvím  sekretariátu (Petra Holišová, tel.: 571 661 104, holisova.ks@roznov.cz) nebo přímo s Ivo Hanáčkem prostřednictvím elektronické adresy hanacek@roznov.cz.


Autor: