Kino v následujících letech definitivně doslouží

, aktualizováno:
Kino v následujících letech definitivně doslouží

Zastupitelstvo stálo v červnu před důležitým rozhodnutím. Čerpat dotaci na zateplení kina, na kterou mohlo reálně dosáhnout, nebo ji odmítnout s tím, že do současné podoby kina již žádné prostředky investovat nebude? Odmítnutí dotace by bylo jasným signálem, že politická reprezentace do budoucna počítá s velkými změnami v kultuře.

Protože v minulosti se hovořilo o možných investicích v řádu několika desítek milionů, vznikla na začátku roku odborná skupina, která měla zpracovat studii kulturního vyžití ve městě. Skupina doporučila, aby zastupitelé dotaci odmítli. Za prioritu označila i rozšíření spolupráce se skanzenem a ověření dotačních možností na vybudování multifunkčního kulturního centra. Asi největší kontroverzi vyvolalo doporučení, podle kterého je třeba zvážit existence provozu kina Panorama ve stávající budově, která by se v budoucnu mohla stát předmětem prodeje, či dokonce demolice.

 

Investovat nebo zbourat?

„Možnost zateplit kino nevyřeší absenci kulturního zařízení jako celku. My zateplíme jen kino, které můžeme potom, po nějaké nákladné rekonstrukci interiéru, upravit na sál pro malé formy, menší koncerty, debaty, přednášky," uvedla starostka Markéta Blinková (ODS), která přijetí dotace odmítla a vidí budoucnost kina v PPP projektu (Public Private Partnership, spolupráce veřejného a soukromého sektoru). Na toto téma se bavila i s majitelem objektu Loana.

Závěr odborné komise týkající se odmítnutí dotace zastupitelé napříč politickým spektrem přijali. V čem se ale jejich názory výrazně rozcházejí, je celé řešení kulturní problematiky. „Nemám představu, jak by se řešila stavba kulturního domu, kolik by to stálo, zdali by to město uneslo, protože se domnívám, že dluh, který máme, není malý. Proto si myslím, že spolupráce s muzeem je úplně ideální a budu to určitě v každém případě podporovat," uvedla Libuše Rousová (SNK ED), podle které by se kultura měla přesunout do muzea, resp. do Janíkovy stodoly.

O Janíkově stodole se zmiňovala i odborná komise, ale pro některé zastupitele by spolupráce s muzeem byla jen dočasným řešením, než bude stát nový kulturní stánek. Zejména provoz kina by v těchto prostorách nebyl úplně ideální. Podle manažera kina Pavla Jakubíka je to dokonce jen hypotetická možnost. „Přenos digitálního systému není až tak jednoduchý. Potřebuje vzduchový odtah, projektor je dimenzován na konkrétní promítací vzdálenost. Zároveň plátno v Janíkově stodole má jiné rozměry a je utopeno za úzkým jevištěm, takže tam by to obnášelo například vybudování nějakého pohyblivého rámu. Další desítky tisíc by stála instalace prostorového zvuku, který je nezbytnou podmínkou, aby kino vůbec získalo certifikaci DCI," upozornil Jakubík.

Přesun do Janíkovy stodoly by s sebou přinášel i další komplikace. Podle všeho by se musel omezit provoz kulturních akcí v zimních měsících. Téma je aktuální i z toho důvodu, že Společenský dům, kde se divadelní představení konají dnes, zřejmě bude potřebovat rekonstrukci. „Janíkova stodola je v zimě téměř nevyužita a náklady na jednorázové akce, které tam probíhají, jsou poměrně vysoké. Proto jsme požádali představitele muzea, aby nachystali jakýsi výhled, jak finančně náročné by bylo, kdyby akcí v Janíkovce bylo více, tzn. že by se netopilo z pěti stupňů na dvacet, ale prostory by byly temperovány pravidelně," dodala starostka.

 

Co a za kolik?

Názory se lišily i mezi těmi, kdo si přejí vybudování multifunkčního centra. Předmětem dalších analýz a studií bude potřebná velikost stánku a způsob financování. Někteří zastupitelé nevylučují, že by město investovalo čistě jen z vlastních prostředků. Záleželo by ale na mnoha okolnostech, jednou z těch nejzásadnějších je zřejmě výše úvěrového zatížení města. To k poslednímu dni loňského roku činilo 97 miliónů korun.

„Dokud úvěr neklesne pod 50 milionů, tak nepřichází v úvahu, aby si město jakýkoli úvěr na cokoli bralo. To znamená, že při poklesu tak, jak je nastaven, tedy přibližně deset milionů ročně, ani v příštím volebním období žádné čerpání nějakého úvěru nepřichází v úvahu," přidal svůj soukromý názor Jiří Brož (TOP 09), podle kterého by se v tomto případě mohlo čekání na nové kulturní centrum hodně protáhnout.

„Taky si nemyslím, že kino budeme demolovat v nejbližší době. Jsem přesvědčen, že kino tady ještě nějakých pár let pojede. My ho teď nezateplíme, ale jsme si vědomi toho, že bude potřeba provést jiné úpravy. Pokud nebude plnohodnotný prostor jako náhrada, tak jej budeme muset nějakým způsobem držet," přiznává místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL).

V předchozích letech proběhlo několik architektonických studií, které cenu za vybudování multifunkčního kulturního stánku odhadly na různé hodnoty. „Podle konzultací jsme schopni při spolupráci s tak kvalitním architektonickým studiem, jako je to uherskohradišťské, se kterým město spolupracovalo naposled, vybudovat kulturní stánek za 60-70 milionů. Vím, je to vysoká částka, ale není naštěstí tak vysoká, jako byly fantasmagorie za 300, 200 milionů, které vyšly z těch předchozích architektonických soutěží," myslí si Daniel Drápala (KDU-ČSL).

Méně skromná je v tomto ohledu ředitelka T klubu – kulturní agentury Lenka Vičarová (SNK). „Každý máme jiný názor, ale věřím, že nakonec dojdeme k nějakému kompromisu. Mým snem, mou představou je, aby se tím kompromisem stal stánek ani ne za půl miliardy, ani ne za 300 tisíc, ale za nějakých 100-150 milionů s kapacitou zhruba 300-350 míst," uvedla zastupitelka a dodala: „Musím mít jako ředitelka TKA vizi, že se nám v 16tisícovém městě podaří zajistit s perfektním týmem úředníků a politickými představiteli napříč politickým spektrem mimorozpočtové finance tak, aby ten objekt byl víceúčelový, aby nebyl megalomanský."

 

A dál?

Na podzim proběhnou komunální volby. Je velmi pravděpodobné, že řešení kultury ve městě se stane jedním z velkých politických témat. „Každá strana se teď bude chlubit tím, co bude dělat po volbách s kulturou, nicméně mně by se líbilo, kdyby vznikla stálá pracovní skupina, která bude navrhovat koncepční řešení, protože lidí, kteří do kultury nějakým způsobem dělají, je spousta. Stejně tak byla celá řada návrhů. Kultura se vyvíjí a já nejsem schopný posoudit, co je to ideální řešení," domnívá se Petr Jelínek (Strana zelených).

„Já si myslím, že existence jakési pracovní skupiny bude skutečně nutností, protože rozhodnutí bude vyžadovat spoustu pohledů a přípravy. Takže myslím, že pracovní skupina, a já nevím, jestli v tomto, nebo nějakém rozšířeném složení, zřejmě bude pokračovat dále," dodal místostarosta Mikušek.

Jisté je, že na konečnou podobu nového kina, resp. multifunkčního kulturního centra, si budou muset obyvatelé ještě několik let počkat.