Koalice protlačila svůj návrh rozpočtu

, aktualizováno:
Koalice protlačila svůj návrh rozpočtu

Nejdůležitějším bodem prosincového zastupitelstva bylo bezpochyby projednávání rozpočtu města na rok 2012. Zatímco opozice představila několik úsporných opatření a trvala na odložení projednávání rozpočtu na leden, koaliční zastupitelé měli jasno v tom, že původní návrh je dostačující. Ten také i přes odpor opozice odhlasovali.

Rozpočet na rok 2012 počítá s příjmy i výdaji ve výši asi 253 milionů korun. Jeho skladba se nelíbí opozici. Klub Věcí veřejných dokonce představil vlastní návrh rozpočtu. „Prognóza v oblasti příjmové stránky rozpočtu je nadhodnocena,“ varoval Tomáš Hradil (VV) podle kterého je předpokládané HDP v hodnotě 0,8 procenta nereálné, proto svůj rozpočet postavili na výnos z HDP ve výši minus 3 procenta. „Kdyby se příjmová stránka z výběrů daní zvýšila, nevidím problém formou rozpočtových opatření poslat tyto peníze navíc tam, kde budou aktuálně potřeba,“ řekl Hradil s tím, že současný systém tvorby rozpočtu je přesně opačný, proto se v průběhu roku musejí přijímat úsporná opatření, což v organizacích závislých na městském rozpočtu vytváří zbytečné napětí.

„Vycházeli jsme z predikcí ministra financí Miroslava Kalouska, který takto HDP stanovil,“ hájil místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL).

Zastupitelé za VV v rámci návrhu rozpočtu na rok 2012 požadovali zrušit funkci druhého místostarosty, redukovat počet radních ze sedmi na pět, zrušit odměny členům komisí při zastupitelstvu a radě města, sloučit společnosti Komerční domy s.r.o. a Krytý bazén Rožnov s.r.o a snížit mzdy zaměstnancům Městské knihovny a T klubu – kulturní agentury o 5 procent a roční provozní příspěvek těmto organizacím snížit o 10 procent. Jejich návrh počítal v konečném důsledku s krácením rozpočtu o více než 7 milionů na straně příjmové i výdajové. „Vzhledem k tomu, že tyto informace jsou nové, navrhujeme, aby se rozpočet nyní neschvaloval, přešlo do modelu rozpočtové provizoria a v lednu bychom uspořádali mimořádné zastupitelstvo s jediným bodem programu, kterým by byl rozpočet,“ dodal Hradil.

Zástupcům Zdravého Rožnova na městě navrženém rozpočtu vadila absence vize. „Rožnovu ubývá obyvatel, proto se příjmy do rozpočtu snižují nezávisle na tom, jestli bude nebo právě probíhá nějaká ekonomická krize,“ předeslal Karel Gardaš (Zdravý Rožnov) s tím, že prioritou by mělo být tento negativní trend zvrátit. Cesta k zatraktivnění města pro rodiny s dětmi by podle něj mohla vést přes některé projekty. Těmi by mohla být světelná křižovatka u knihovny, kde dochází k častým dopravním nehodám s chodci, nebo oprava kuchyní a jídelen v mateřských školách, ve kterých k rekonstrukci ještě nedošlo. Zejména na stavební úpravy mateřinek ale zástupci občanského sdružení Zdravý Rožnov nedokázali najít v rozpočtu prostředky. Proto, stejně jako jejich opoziční kolegové z VV, navrhli odložit schvalování rozpočtu do ledna.

Zástupci koalice v rozpravě o rozpočtu prakticky vyklidili pole. Martin Houška (ČSSD) a Jaroslav Kučera (KSČM) projevili zájem o opatřeních navrhovaných opozicí diskutovat v lednu, avšak až po schválení návrhu rozpočtu, který město předložilo. Rozpočtové provizorium pro ně bylo nepřijatelné. Ke schválenému rozpočtu se později vyjádřila starostka Markéta Blinková (ODS) prostřednictvím tiskové zprávy: „Rozpočet Rožnova na rok 2012 je postaven tak, aby nadále snižoval zadlužení města. Jednotlivým odborům MěÚ i příspěvkovým organizacím města byla nařízena úsporná opatření a také jsme snížili náklady na mzdové prostředky MěÚ snížením počtu zaměstnanců o 11 pracovních míst,“ řekla starostka Rožnova Markéta Blinková s tím, že prakticky jediná oblast, kde nedošlo ke krácení rozpočtu, jsou granty města. „Zde se nám podařilo udržet loňskou částku 1,6 milionů korun,“ doplnila Blinková.