Kristýna Kubečková rezignovala na post ředitelky školy

, aktualizováno:
Kristýna Kubečková rezignovala na post ředitelky školy

V úterý 25. července obdržel starosta Rožnova Radim Holiš písemnou rezignaci Kristýny Kubečkové na funkci ředitelky ZŠ Pod Skalkou a to v termínu k 31.7.2017.

„Město nyní vyhlásí výběrové řízení na post ředitele či ředitelky této největší rožnovské školy," uvedl starosta Holiš.

„Je objektivním faktem, že ZŠ Pod Skalkou každoročně ubývají žáci, kteří si často od první třídy vybírají raději jiné městem zřizované školy. Tento negativní trend byl předmětem diskuse i na zastupitelstvu města a paní ředitelku Kubečkovou jsme si předvolali také na jednání rady města. Naším cílem je stabilizovat pedagogický sbor na škole a také přesvědčit rodiče nejen ze spádové oblasti, že ZŠ Pod Skalkou je dobrou školou s kvalitním výukovým programem. Proto jsem rezignaci paní Kubečkové přijal a tento její krok hodnotím pozitivně," řekl Radim Holiš.

„Je pravdou, že Kristýna Kubečková ve škole realizovala řadu změn, připravovala zajímavé a přínosné projekty a i její odchod z funkce ukazuje odvahu řešit nastálou situaci. Za odvedenou práci ji určitě patří také poděkování," doplnil místostarosta Rožnova Jan Kučera, který má oblast školství ve své gesci.

Rada města na mimořádném jednání v pondělí 31.7.2017 projedná a schválí podmínky výběrového řízení na ředitele/ředitelku školy. Toto výběrové řízení bude ihned poté vyhlášeno.


Autor: