Křižovatky U Janíků se dotknou překopy vozovky

, aktualizováno:

Na dvou místech budou v druhé polovině října realizovány překopy komunikací u křižovatky U Janíků. „Tím prvním místem bude vjezd na Tyršovo nábřeží, tím druhým pak úsek silnice mezi křižovatkou a mostem přes Bečvu. Důvodem prací je položení nových sítí, především ke světelné signalizaci samotné křižovatky. Práce souvisejí s rekonstrukcí komunikace I/35," uvedl vedoucí odboru rozvoje MěÚ Rožnov Ivo Marcin.

„Práce budou prováděny za plného provozu s minimálním omezením dopravy. Přesto se počítá s částečným uzavřením komunikace, které bude vyznačeno místním značení. Předpokládáme, že doba omezení bude v řádu dnů, nikoliv týdnů," doplnil Ivo Marcin.

O přesném termínu prací budou řidiči informováni, jakmile město tuto informaci dostane od investora stavby.


Autor: