Kulturní centrum: stavební povolení vydáno, na řadě jsou peníze

, aktualizováno:
Kulturní centrum: stavební povolení vydáno, na řadě jsou peníze

Město Rožnov pod Radhoštěm má od konce července pravomocné stavební povolení na realizaci Kulturního centra od konce července. Pár dní poté se uskutečnilo zasedání Výrobního výboru Kulturního centra, na kterém architekt stavby předložil kompletní dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně základního konceptu rozpočtu stavby.

Architekt Milan Rak s kolegy ze společnosti Archteam představil Výrobnímu výboru Kulturního centra kompletní dokončenou dokumentaci pro výběr zhotovitele a také koncept finálního rozpočtu. Obojí bylo výrobním výborem připomínkováno, přičemž u rozpočtu bude dále probíhat jeho zpřesňování s důrazem na výslednou projektovanou rozpočtovou cenu.

„Přistupujeme maximálně zodpovědně k přípravě tak velké investice i s ohledem na budoucí záměry města. Máme připraveno financování města až do roku 2031 s ohledem na potencionální možnost čerpat úvěr. Víme, že každé další oddalování samotné investice vede ke zvýšení investičních nákladů i vzhledem k tomu, co se ve stavebnictví za poslední tři roky událo. Ze statistických údajů jednoznačně vyplývá, že od roku 2016 se náklady v investiční výstavbě zdražily zhruba o třicet procent, a tento trend stále pokračuje. Je jasné, že každé další oddalování začátku stavby znamená nárůst nákladů více než 10 % ročně, což znamená v našem případě cca 20 milionů korun," uvedl starosta Rožnova Radim Holiš.

Rozpočtovaná cena předložená architektem zatím nesplňuje kritéria odsouhlasená zastupitelstvem (zastupitelstvo odsouhlasilo 141,2 milionů korun bez DPH), a proto byl dohodnut následující postup: během jednoho a půl měsíce město Rožnov zašle dokumentaci k oponentnímu týmu a dále bude hledat rezervy v položkách rozpočtu.

Dále město připraví investiční výhled všech finančních zdrojů na financování velkých připravovaných akcí a společně s informací o případných financích z mimoměstských zdrojů. Toto vše bude předloženo zastupitelstvu města, které rozhodne o dalším postupu. Nejpozději se tak stane na listopadovém zasedání. „Pokud budeme mít materiály připraveny už dříve, je možné, že k tomuto samostatnému bodu svolám mimořádné zastupitelstvo už v říjnu. V tu dobu město bude vědět i informaci o případné 53milionové dotaci na pasivní standard budovy, a zároveň informaci o případných externích finančních zdrojích," doplnil Holiš.


Autor: