Kurzy pro nezaměstnané v Rožnově

, aktualizováno:

Finančnímu hospodaření, řešení předlužení, občanským právům a povinnostem, ale i rozvoji osobních kompetencí se již několikrát mohli věnovat vybraní klienti úřadu práce, ale i další zájemci z řad obyvatel Rožnova pod Radhoštěm na kurzu realizovaném v rámci projektu PROKOP. Většinou z nich trápí finanční problémy. V Rožnově pod Radhoštěm se nachází v současné době cca 6,01 % obyvatel v exekuci, což představuje číslo mírně vyšší než je krajský průměr.

Alarmující je na tomto faktu také to, že velká část těchto osob je ve věku 18-29 let, tedy v nejproduktivnějším věku a ve 43 % neřeší jednu, ale 3-9 exekucí. V situaci, kdy jsou předlužení a nemají navíc dostatek informací, pro ně obvykle jediným řešením bývá setrvání na úřadu práce, čímž se ovšem jejich dluhy neztratí, pouze se oddaluje nutnost jejich, třeba i jen částečného, splácení.

Projekt PROKOP nabízí vzdělávání ve třech modulech: finanční a občanské gramotnosti a v měkkých dovednostech. V modulu finanční gramotnost se účastník dozví užitečné informace od rodinného rozpočtu, tvorby rezerv, bankovních produktů a jejich úskalích, až po možnosti řešení takzvané dluhové pasti. V dalším modulu – občanské gramotnosti lektoři usilují o to alespoň na základní úrovni zorientovat účastníky v jejich právech a povinnostech vůči státní správě a samosprávě, naučit je vyhledat dostupnou  účinnou pomoc a aktivně hájit své oprávněné zájmy. Kurz pak uzavírá modul tzv. měkkých dovedností, kdy se snažíme podle potřeb jednotlivých účastníků kurzu rozvinout u nich právě ty, které jim pomohou uplatnit se na trhu práce, a to nejen ve smyslu získání, ale především dlouhodobého udržení práce. V rámci kurzu je nabízeno také návazné individuální poradenství.

„Kurz mi dal mnoho zajímavých podnětů ve finanční oblasti, správní oblasti a pomohl mi zorientovat se v právu a mých nárocích, které můžu požadovat, i těch, kterým musím dostát, děkuji lektorům za jejich příjemný přístup," řekl na závěr pan Jirka, účastník jednoho z kurzů.

Projekty PROKOP (Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti) tvoří ucelenou soustavu projektů, kterou realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí za přispění partnera Úřadu práce České republiky. Jsou financovány z ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Na různých místech Zlínského kraje prošlo od roku 2017 kurzy projektu PROKOP více než 500 účastníků a další se připojí v podzimních termínech. Kurzy jsou zdarma a jsou otevřené kterémukoli zájemci o rozvoj dovedností v oblasti rodinného hospodaření, prevenci zadluženosti či měkkých dovedností. Bližší informace můžete získat na webové stránce www.projektprokop.cz nebo na e-mailu prokop@fdv.cz.