Lávka pro pěší má opravený povrch

, aktualizováno:
Lávka pro pěší má opravený povrch

Částku 30 tisíc korun investovala rožnovská radnice do opravy povrchu lávky u Společenského domu.

„Opravu bylo nutno provést před zimním obdobím, aby se zabránilo jak vnikání vody do železobetonové mostovky a následné degradaci betonové  vrstvy a nosné ocelové konstrukce, tak  i dalšímu rozšiřování poškození povrchové pochozí vrstvy," uvedl Drahomír Janíček z odboru správy majetku rožnovského městského úřadu.

„Oprava spočívala v odstranění nesoudržných vrstev, penetraci podkladu a aplikaci stěrkové hmoty se zásypem drceným kamenivem," doplnil Drahomír Janíček.


Autor: