Město dokončilo opravy komunikací

, aktualizováno:

V minulém týdnu dokončilo město Rožnov opravy  povrchů komunikací na ul. 1. máje v areálu Tesly v úseku od železničního přejezdu po křižovatku před M 8. Na ploše 3000 m2 zde bylo opraveno odvodnění komunikace, vyměněny uliční vpusti a vika kanalizačních šachet  a v celém opravovaném úseku  byla vyměněna obrusná živičná vrstva. Podobné práce byly realizovány také na ulicích Tyršovo nábřeží a Průkopnická (zde na ploše cca 1.200 m2.

„V případě opravy komunikace v areálu Tesly, muselo město vynaložit značné úsilí při jednáních o uzavírce této komunikace. Zhotovitel stavby trval na úplné uzavírce celého opravovaného úseku po dobu stavby, město, s ohledem na komplikace, které by úplné uzavření této komunikace způsobilo podnikatelům v areálu firmy, trvalo na opravě komunikace při zachování plného provozu. V důsledku tohoto režimu opravy se stavba protáhla o 3 dny," popsal komplikace při realizaci stavby Drahomír Janíček z odboru správy majetku MěÚ Rožnov.


Autor: