Město hledá vhodné kandidáty do nově zřizované Redakční rady společnosti TV Beskyd

, aktualizováno:

„Redakční rada bude zřízena formou fakultativního orgánu společnosti TV Beskyd s.r.o. Počet členů bude 3, max. 5. Základní vymezení působnosti redakční rady bude stanoveno Zakladatelskou listinou společnosti TV Beskyd s.r.o., kterou schvaluje rada a zastupitelstvo města. Členy redakční rady bude volit a odvolávat rada města. Členové budou voleni na dobu max. 5 let. Výše měsíční odměny za výkon funkce člena redakční rady se předpokládá ve výši cca 400 korun," uvedla místostarostka Rožnova Kristýna Kosová.

Zájemci o členství v redakční radě mohou zasílat své nominace včetně stručného popisu své odbornosti a zkušeností v oblasti zpravodajských médií do 20. 10. 2019 na e-mail veronika.janikova@roznov.cz. Bližší informace jsou k dispozici v aktualitách na webu www.roznov.cz.


Autor: