Město má schválený rozpočet na rok 2018

, aktualizováno:

Město Rožnov má od 12.12.2017 schválen rozpočet na rok 2018. Celkové předpokládané příjmy jsou 424.000 tisíc korun, stejně vysoké tak mohou být i výdaje. „Rozpočet města na příští rok má dvě nej. Tím prvním je, že se jedná o nejsilnější v posledních deseti letech. A tím druhým nej je, že na investice je pro rok 2018 vyčleněno rekordních 91 milionů korun," netajil spokojenost se schváleným rozpočtem starosta Rožnova Radim Holiš.

„Nejvýznamnější příjmy v rozpočtu města jsou daňové příjmy (261,805 milionu korun) a úspora z minulého roku ve výši 105,571 mil. korun. V objemu příjmů následují neinvestiční dotace (40,27 milionu korun)," popsal příjmovou stránku rozpočtu města starosta Holiš.

Ve výdajích jsou nejvyšší položkou provozní náklady města ve výši 325,108 milionu korun. „Za provozní náklady jsou z hlediska účetnictví považovány také příspěvky našim příspěvkovým organizacím a jiným organizacím působícím v našem městě, opravy vlastního majetku a například i finanční rezerva města. Z účetního hlediska má tedy termín „provozní náklady" trošku širší význam, než je to u podnikatelské sféry," vysvětil vedoucí finančního odboru MěÚ Rožnov Martin Hrnčárek. 

Ve výdajích následují investiční akce, jejichž rozsah pro příští přesahuje částku 91,192 milionů korun. Částka na investice města se proti letošnímu roku zvýšila o téměř dvacet milionů korun. Do rozpočtu jsou zařazeny například akce: projektová dokumentace na víceúčelové kulturní centrum (13 milionů korun), vybudování cyklopodjezdu na cyklostezce Bečva u hotelu Eroplán (5,2 milionu korun) nebo realizace dalších částí chodníku Tylovice – Hážovice (5 milionů korun). Do návrhu rozpočtu ale nejsou zařazeny investiční akce města, u kterých běží projektová a technická příprava, ale ještě není zajištěna dotace.

„Tyto příjmy (dotace) a související výdaje (investice) budou do rozpočtu zařazeny až po schválení finanční podpory z některého z dotačních programů," doplnil starosta Holiš


Autor: