Město spustilo projekt sběru drobných námětů

, aktualizováno:

Ve spolupráci s Klubem seniorů a Radou seniorů (poradní orgán rady města) připravil Rožnov dotazníkové šetření, ve kterém mohou především občané města zasílat svá upozornění na drobné nedostatky, závady, ale také návrhy a náměty na zlepšení.

„Chceme od Rožnovanů slyšet, co vše by se dalo v našem městě změnit. Co je potřeba udělat pro to, aby město bylo ideálním místem k životu. A formulář drobných námětů je jednou z cest, jak tyto informace od občanů získat," uvedl místostarosta Rožnova Jan Kučera s tím, že uvedené formuláře jsou k dispozici buď na stránkách města nebo přímo v hlavní budově radnice na Masarykově náměstí.

„Formulář drobných námětů vyšel také ve Spektru Rožnovska a bude součástí i vydání novin Klubu seniorů Seniorek," doplnil Jan Kučera.

Sběrnými místy pro vyplněné formuláře bude sídlo Klubu seniorů na ulici 1. Máje 1000 nebo sběrná nádoba ve vestibulu hlavní budovy MěÚ. „Formulář drobných námětů samozřejmě není jedinou cestou, jak zjišťujeme spokojenost občanů se životem ve městě. Pro podávání návrhů a drobných námětů je možno využít také plně funkční mobilní aplikaci InCity nebo mobilní a internetovou aplikaci Lepší místo," uzavřel Jan Kučera.

Jednotlivé návrhy z formuláře drobných námětů budou zpracovávat členové Klubu seniorů a předávat k vyřízení pověřeným pracovníkům rožnovského městského úřadu.