Město upravilo vyhlášku o konzumaci alkoholu

, aktualizováno:

Zastupitelé v prosinci odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku o konzumaci alkoholu na veřejném prostranství. Zákaz sice platí od roku 2008, kdy byla schválena vyhláška původní, nová vyhláška ale některé věci dále upravuje. Nově se ve vyhlášce objevuje také prostranství za domem 1059 na ulici 1. máje a sankce hrozí i těm, kteří alkohol přímo nepopíjejí, ale mají otevřenou lahev, která alkohol obsahuje.

Z důvodu rostoucího a nadměrného používání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve městě, čímž docházelo k narušování veřejného pořádku a znečišťování veřejných prostor, přijalo město obecně závaznou vyhlášku (OZV) o používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství již v roce 2008. Na základě zkušenosti s touto vyhláškou předložila Městská policie na prosincovém zastupitelstvu její upravenou verzi. Ta je ke konzumentům alkoholu přísnější.

„Zásadní změnou je nově možnost postižení i zjevného umožnění konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a také ustanovení o zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem,“ uvedl Marek Grossmann z rožnovské Městské policie, podle kterého tak strážníci mohou nově postihovat i osoby starší 15 let. Na ty byli strážníci krátcí, pokud je nechytili přímo při konzumaci.

 

Šulgan: Ať vyhláška platí všude a pro všechny

„V nově schválené vyhlášce také dochází k rozšíření prostor, na které se vztahuje zákaz konzumace alkoholických nápojů. Další úpravou je umožnění výjimky pro akce pořádané městem Rožnov, kde nově nemusí žádat o výjimku z této vyhlášky. A poslední úprava se týká vypuštění lokality starého hřbitova z nové vyhlášky, protože se tato lokalita řídí hřbitovním řádem, a přidání lokality mezi domy 1059 a 1000 na ulici 1. máje.“ doplnil Grossmann.

Podle některých zastupitelů by vyhláška měla být ještě přísnější. „Když porovnám starou a novou vyhlášku, tak vidím, že lokality, kde se nemůže pít alkohol, jsou víceméně stejné. Na Masarykově náměstí u staré radnice nemůžeme pít alkohol, vedle u bývalé Komerční banky už můžeme pít jak Dánové. Stejně tak u ZŠ Videčská je zakázáno pít, ale když přejdeme přes cestu, opilci už se tam po zemi válet mohou,“ podotknul František Šulgan (Strana zelených) a dodal: „Tato vyhláška, která definuje veřejná prostranství jako všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení a sloužící k obecnému užívání bez ohledu na vlastnosti k tomuto prostoru, by měla platit na území celého města bez těchto vymezených ploch, které jsou skutečně absurdní. Stejně tak i to, že vyhlášku musí dodržovat všichni, kromě města, na jehož akce platit nemá. Vyhláška by se měla přepracovat.“

Proti druhé části Šulganova názoru se vymezila Lenka Vičarová (SNK), která má jako ředitelka městské organizace T klub – kulturní agentura na starost mimo jiné pořádání jarmarků. „Neumím si představit, že si občané nebudou moci v rámci jarmarku a kulturního programu dát něco k pití. Nepamatuju se, že by to tak v nějakém městě bylo. To bychom byli asi rarita,“ řekla Vičarová.

Podle městské právničky Olgy Vrublové by ani nebylo možné vymáhat vyhlášku na celém území města, lze to jen na přesně vymezených místech. Svůj názor přitom opřela o judikáty Ústavního soudu, který podobné případy v minulosti řešil. Všechny takto definované vyhlášky podle ní zrušoval.

 

Brož: Vyhlášku zrušme

Zcela opačný pohled na problematiku představil Jiří Brož (TOP 09). „Chápu, že tato a další vyhlášky pomáhají městské policii v její práci a různým orgánům veřejné správy rovněž. Nicméně já to vidím úplně jinak, stejně tak jako TOP09. Vnímáme ji jako zásah do práv a svobod občanů a naopak ji považujeme za nesprávnou, protože diktuje občanům, jakým způsobem mají žít a ubírají jim právo si svůj životní styl zvolit. Navrhuji, aby tato vyhláška byla zrušena,“ nechal se slyšet zastupitel.

„Je možné se na to dívat tak, že vyhláška diktuje občanům, co můžou a nemůžou dělat. Na druhou stranu občany také chrání,“ zareagoval místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL).

Podle městské policie ale vyhláška nikdy nesloužila k perzekuci slušných lidí a ani její nové znění na tom nic nezmění. Strážníci jen chtějí bič na neukázněnou mládež či bezdomovce, kteří často bez skrupulí popíjejí kdekoli. „Nejde opravdu o vstupování do osobní svobody, jak naznačil pan Brož. Normální člověk se většinou stydí za to, že na veřejnosti pije alkohol. To je naše zkušenost. Ten nenormální by se na veřejnosti s alkoholem zdržovat neměl,“ dodal Grossmann.

Za popíjení alkoholu na veřejnosti hrozí hříšníkovi uložení bloková pokuta až do výše 1000 Kč, případně pokuta stanovená ve správním řízení. Vyhláška vstoupila v platnost 1. ledna 2014.