Město už zná výsledky auditu na Městské lesy

, aktualizováno:
Město už zná výsledky auditu na Městské lesy

Je ekonomika městské společnosti Městské lesy s.r.o. (ML) zdravá, nebo má vady? Audit Mendelovy univerzity, který si nechalo vedení města vypracovat poté, co zastupitel Tomáš Hradil (VV) upozornil na nehospodárnost podniku, už existuje. Veřejnost s ním ale bude seznámena nejdříve v září, na zasedání zastupitelstva.

„S výsledky auditu jsme byli seznámeni jedním z jeho tvůrců. Z prvního dojmu můžu zhodnotit, že je velice výstižný. Zahrnuje všechny části, tj. lesnickou, ekonomickou, zabývá se nákladovostí, zabývá se sortimentací, vývojem a tak dále. Upřímně si ale myslím, že prvně by s konkrétními výsledky měli být seznámení zastupitelé, než aby to šlo prostřednictvím médií,“ sdělil místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL).

Vůbec první audit na společnost ML si nechal již v loňském roce vypracovat opoziční zastupitel Tomáš Hradil. Výsledky, které pak odprezentoval, byly znepokojivé a podle něj je provoz společnosti v nezměněné podobě pro město krajně nehospodárný. Hradil rovněž vyslovil myšlenku, že radní si prostřednictvím ML obohacují vlastní kapsy. Vedení města ale veškeré výtky odmítalo. Pod nátlakem si nakonec nechalo vypracovat audit vlastní, s jehož „výcucem“ chce v září seznámit zastupitele. „Audit obsahuje některé citlivé ekonomické údaje, které jsou zneužitelné v obchodním styku,“ vysvětlil Mikušek důvody, proč zastupitelé neuvidí audit v plném znění.

„Vzhledem k tomu, že zadání auditu pro Mendelovu univerzitu definoval přímo jednatel (ML) pan Fojtášek, nedělám si zvláštní iluze o možném výsledku. Fakt, že bude akceptováno doporučení o citlivosti obchodních dat, již napovídá co a jak. Citlivost dat je asi například to, že v rozporu se zákonem neúčtovali penále za pozdní platby,“ je k novému auditu skeptický Hradil. Ten doufá, že dojde ke společnému jednání zpracovatelů auditů pro VV a město Rožnov.

„Stále jsem přesvědčen, že tato společnost nemusí existovat. Rozšíření zaměstnanců odboru správy majetku města o tři lesníky je plně v kompetenci rady města. Tento počet plně dostačuje pro správu tohoto majetku, protože už dnes veškeré práce s údržbou lesních porostů, těžbou dřevní hmoty, opravou lesních cest atd. zajišťují dodavatelské firmy. Ekonomika by se okamžitě zprůhlednila i pro opoziční zastupitele, zisk pro město by vyšplhal k 7-8 milionům ročně, ale nebyl by prostor pro prebendy. A to je asi ten největší problém,“ dodal Hradil.