Městská policie bilancovala rok 2018

, aktualizováno:

Dvacet jedna uniformovaných strážníků a jedna administrativní pracovnice byli ke konci roku 2018 ve službě rožnovské městské policie. Za uplynulých 12 měsíců přijali strážníci 2 870 tel. oznámení a řešili 2 984 přestupků.

„Většinou se opět jednalo o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dále jsme udělili 1 941 blokových pokut a předali 386 oznámení ke správnímu řízení," vypočítal ředitel Městské policie Rožnov p.R. Aleš Pilař s tím, že v průběhu roku 2018 se činnost strážníků rozšířila na základě veřejnoprávní smlouvy také do obce Prostřední Bečva. Aktuálně tak strážníci rožnovské městské policie mohou na žádost a po dohodě se starosty obcí zasahovat ve Vidči, Valašské Bystřici, v Hutisku – Solanci, Zubří, Viganticích a v Dolní a Prostřední Bečvě.

Zajímavou statistikou je progrese v měření rychlosti. „Díky nově zakoupenému zařízení na měření rychlosti stoupl počet evidovaných přestupků při měření rychlosti ze 149 (rok 2017) na 284 v roce 2018," uvedl Aleš Pilař.

Městská policie v Rožnově ovšem nedohlíží pouze nad veřejným pořádkem nebo silničním provozem. „V loňském roce jsme například odchytili 110 zvířat. Kromě toho spolupracujeme s řadou subjektů při zajišťování velkého množství kulturních nebo společenských akcí nejen v Rožnově, ale v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv také v obcích mikroregionu. V oblasti prevence kriminality jsme realizovali besídky a přednášky na mateřských, základních i středních školách a prezentovali činnost městské policie také na akcích, jako jsou například Branný závod všestrannosti apod. A zaměřujeme se také na potírání podomního prodeje. Kromě toho zajišťujeme denní ranní dohled na přechodech a realizujeme projekt SOS telefonů pro seniory. Dále zajišťujeme střežení budov města jako jsou úřady a školy, spolupracujeme při zásazích se zdravotnickou službou a hasiči," uzavřel bilanci za rok 2018 Aleš Pilař.


Autor: