Městský úřad mění svou organizační strukturu

, aktualizováno:
Městský úřad mění svou organizační strukturu

Zastupitelé města se na svém posledním zasedání zabývali mimo jiné organizačními změnami, které od 1.5.2018 nastanou v rožnovském městském úřadu.

„Velmi stručně řečeno. Na roky 2018-2020 máme připravené dotované investiční projekty s náklady za přibližně 350 milionů korun. Už letos chceme na opravy a investice z rozpočtu města dát přes 90 milionů korun. A pro tyto náročné akce, sloužící městu Rožnov, nemáme dostatek kvalifikovaných pracovníků. A to nezmiňuji například trvale stoupající legislativní náročnost práce úředníků, spočívající nově například v nastavení ochrany osobních údajů (tzv. GDPR), v náročnosti veřejných zakázek nebo realizaci Místní agendy 21," uvedl starosta Rožnova Radim Holiš, podle kterého je také nutné reagovat na dlouhodobě podhodnocený stav pracovníků na některých odborech ve srovnání s jinými městy se stejnou agendou a mírou projektů.

„Analýzy, které vyplývají z tzv. Benchmarkingu jednoznačně ukazují, že vzhledem k rozsahu činností a plánovaným investicím, nejsme schopni bez posílení pracovního týmu některé věci realizovat. Už v loňském roce zůstalo z uvedených důvodů nedočerpáno 38,5 milionu korun," doplnil místostarosta města Jan Kučera .

„Nejzásadnější změny se dotýkají odboru rozvoje, který bude přejmenován na odbor rozvoje a strategického plánování. V tomto odboru bude připravován nový strategický plán rozvoje města a další strategické dokumenty, jejichž přípravu bychom jinak museli za výrazně vyšší finanční prostředky zadávat externí firmě. Počítáme s tím, že příprava strategického plánu města včetně 2,8 úvazků na pracovníky bude plně hrazena z dotace. Na odboru rozvoje a strategického plánování vznikne oddělení strategického plánování, oddělení projektů a oddělení investic včetně celkem pěti novými a velmi potřebnými pracovními místy," vypočítal hlavní změny tajemník MěÚ Rožnov Roman Hep.

„Další změny se týkají sociálního odboru. Zde jsme vytvořili novou pozici veřejného opatrovníka v rámci sociálních prací i útvaru tajemníka, kde byla přijata asistentka. Dále byl přijat nový školní psycholog a počítáme s novou pracovní pozicí na oddělení kultury a cestovního ruchu. Navýšení o jednoho pracovníka se týká i odboru správy majetku. Tento odbor se stará o stále větší objem městského majetku, a tak zřizujeme novou pozici správce objektů. Celkový počet zaměstnanců na úřadu se tak mění dle následujícího: úředníků 149, dělnické pozice 15 a dělnické pozice na dotovaných místech 16," uzavřel Roman Hep.


Autor: