Muzeum nabídne velikonoční zvyky

, aktualizováno:
Muzeum nabídne velikonoční zvyky

Velikonoce – svátky jara – patří k prastarým svátkům prvního jarního úplňku, který je v mnoha kulturách spojen s oslavou příchodu jara a se zahájením nového hospodářského roku. Církevní obřady s nimi spojené se odrazily v prostředí lidové kultury. Svátek zde spojený s připomínkou Ježíšova ukřižování a vzkříšení je liturgicky zdůrazněn dlouhou přípravou v podobě čtyřicetidenního půstu od Popeleční středy do Božího hodu velikonočního. Postní období se vyznačovalo dodržováním pravidel vycházejících z církevních předpisů, na venkově často různě obměňovaných. Omezení se netýkala jen známých masitých a maštěných pokrmů, ale i tanečních zábav, svateb a jiných světských požitků.

Areál Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě ožije po celý velikonoční víkend ukázkami tradičních velikonočních a jarních zvyků. „Návštěvníci mohou vidět vystoupení tradičních folklorních souborů, pletení pomlázek – tatarů a i netradiční zdobení kraslic. Program na Hod Boží velikonoční je obohacen o pochovávání Mařeny a obchůzky klapotářů. Areály muzea jsou otevřeny v tyto dny od 9.00 do 17.00. Na „Bílou sobotu" (4. 4.2015) bude zároveň nejen pro milovníky historických vlaků vypraven mimořádný vlak s parní lokomotivou Matěj z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a zpět. Cena jednosměrné jízdenky je 60,- Kč pro dospělého, respektive 30,- Kč pro děti. Jízdní řád vlaku najdete i na našich www.vmp.cz", uvedl Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.