Na území města se kácí ve velkém

, aktualizováno:
Na území města se kácí ve velkém

Tak například za kácením 54 stromů různého stáří a druhu různě po Rožnově stojí společnost RWE. „Ta má ze zákona výjimku a může kácet bez klasického správního řízení a bez náhradní výsadby. Společnost kácení odůvodnila tím, že stromy bezprostředně ohrožovaly provoz zařízení RWE, tedy distribuci plynu. A to je v souladu se zákonem, který říká, že „...povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních nebo při provádění probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak..". Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin," uvedla místostarostka Rožnova Kristýna Kosová.

Ředitelství silnic a dálnic začalo s kácením kolem hlavního silničního tahu I/35, tomu v minulosti předcházelo správní řízení o kácení dřevin a byla stanovena náhradní výsadba. „Bohužel v rámci projektu zatím není stanovená výsadba zeleně přímo u silnice, a tak současné vedení města hledá cestu jak tuto skutečnost napravit. Ničím jiným než záchytným pruhem zeleně totiž negativní vlivy z dopravy zmírňovat nedokážeme, nemluvě o pohodlí pro chodce. Myslím, že zejména krásné javory nám budou všem chybět, jsou nenahraditelné," doplnila místostarostka Kosová.

Další kácení, které souvisí s činností města, proběhlo po obou stranách ulice od prostředního mostu do centra. Kácení stromů bylo prvním krokem v rekonstrukci ulice Palackého. Projekt kompletně schválilo předchozí vedení města a je zde stanovena náhradní výsadba.

„Posledním a nejaktuálnějším kácením bylo několik stromů v parku, kácelo Povodí Moravy. Toto kácení opět nepovoluje město a přistoupilo se k němu ze závažných zdravotních důvodů, jednalo se o sedm kusů stromů," uzavřela Kristýna Kosová.