Nápad pronajmout stadion hokejovému klubu skončil fiaskem

, aktualizováno:

Když zastupitelé loni v červnu schvalovali nájemní a dotační smlouvu s Hokejovým klubem o dlouhodobém pronájmu zimního stadionu, obhajovali to tím, že jen za těchto podmínek může klub dosáhnout na dotaci na rekonstrukci strojního zařízení, které stadion k provozu nutně potřebuje. Smlouva byla uzavřena na 15 let, ale již po roce a půl město usiluje o její vypovězení. Pokud se nepodaří uzavřít dohodu do konce roku, město přijde zhruba o 720 tisíc.

Nájemní smlouvu na 15 let mezi Hokejovým klubem Rožnov o.s. a městskou společností Komerční domy, která zimní stadion vlastní, těsnou většinou 11 hlasů schválili zastupitelé loni v červnu. Slibovali si od toho čerpání dotačních titulů na opravu strojních zařízení pro údržbu ledové plochy, na které mohlo dosáhnout jen to občanské sdružení, které buď sportoviště přímo vlastní, nebo jej má v dlouhodobém pronájmu. Město se po celou dobu trvání této smlouvy zavázalo dotovat občanské sdružení úhradou nájemného, energií a mzdových nákladů. Ročně mělo jít o částku zhruba 5 milionů korun. Nepočítalo ale s tím, že příjmy hokejového klubu budou tak nízké, že nastanou problémy s DPH. Tato daň totiž nebyla součástí smlouvy. V praxi to znamená, že klub dlužil k 30.6. na DPH Komerčním domům 464 tisíc. Koncem roku už by částka mohla činit 720 tisíc korun. Klub požádal zastupitelstvo o schválení dodatku ke smlouvě, který by financování DPH zahrnul.

 

Město projelo gatě

Hokejový klub navíc žádnou dotaci nezískal a podle všeho už ani nezíská. Zastupitelům napříč politickým spektrem se situace nelíbí a žádají vypovězení smlouvy. Obě strany ale mají na vzniklou situaci odlišný pohled. „Neříkám, že hokejový klub musel sehnat nějakou dotaci, s tím jsem ani moc nepočítal. Sázkou bylo chování města, které hokejovému klubu dalo zimní stadion do podnájmu, aby případně někdy dotaci mohl získat, přičemž člen vaší koalice pan Brož upozorňoval, že pravděpodobně nastane problém s DPH, který teď řešíme. Město na tom projelo 720 tisíc,“ zlobil se Karel Gardaš (Zdravý Rožnov).

Podle představitelů města ale jiná cesta k možné dotaci nevedla. „Nemyslím si, že to byla sázka. My jsme věděli, že jdeme do jakési nejistoty, protože jestli nějakou dotaci dostaneme, to nikdy nevíme na 100 procent. Nicméně v době, kdy jsme o tom v minulém roce rozhodovali, byly dotační tituly, na které se dalo dosáhnout. Ty také byly v předchozích letech běžně čerpány,“ bránil se místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL).

Město z těchto smluvních vztahů chce vycouvat nejen kvůli ekonomické nevýhodnosti, ale i kvůli novému dotačnímu titulu na likvidaci ekologických rizik, který je určen komerčním subjektům. Žadatelem tak mohou být Komerční domy. Hokejisté tím přijdou o svá privilegia.

„Po hokejovém klubu budeme chtít, aby si hodiny na zimním stadionu kupoval stejným způsobem, jako kterýkoli jiný oddíl, který funguje ve městě. Stejně tak jako si například házenkáři nakupují hodiny v tělocvičnách za prostředky, které získávají prostřednictvím dotačních titulů z města. Tento systém bychom chtěli rozjet na začátku příštího roku,“ uvedl Mikušek.

I přesto opozice požádala vedení radnice, aby předložilo důkazy o tom, že hokejový klub se o dotaci alespoň snažil. „Kolik dotačních výzev hokejový klub napsal, kolik jich podal? Abychom jako zastupitelé měli aspoň malou satisfakci, že se klub pokusil, když už na tom necháme gatě a 720 tisíc je v čoudu,“ řekl Gardaš.

 

HC nezahálel

Stejně situaci viděla i Drahomíra Koňaříková (VV), která přišla s protinávrhem, aby se do doby, než vedení města takovou analýzu předloží, neschvalovaly pro hokejový klub žádné dotace. „Místo toho, aby nám rada města předložila podrobnou zprávu o stavu jednání s poskytovateli dotací, předkládá návrhy na dofinancování potřeb HC. Další navyšování dotačního titulu pro toto občanské sdružení z prostředků občanů města považujeme za neakceptovatelné,“ dodala Koňaříková, jejíž návrh byl nakonec přijat.

Ještě předtím místostarosta Mikušek přislíbil, že požadované dokumenty v prosinci zastupitelům dodá. „Předložit toto zastupitelstvu bude každopádně dobré,“ doplnil.

Pozitivní je, že hokejový klub kvůli žádostem o dotace zpracoval potřebný projekt. „Což bychom museli teď velmi rychle udělat na své vlastní náklady,“ konstatovala starostka Markéta Blinková (ODS) a dodala:  „Díky tomu, že projekt nachystal právě hokejový klub, můžeme požádat o čerpání dotací.“