NÁZOR: Mikuškův přístup mě zklamal, píše Gardaš

, aktualizováno:
NÁZOR: Mikuškův přístup mě zklamal, píše Gardaš

10.1.2012 se sešla pracovní skupina svolaná na podnět místostarosty Mikuška k tvorbě a formulaci budoucí smlouvy mezi městem a společností Kaufland o umožnění stavby kruhového sjezdu z ulice Meziříčská na budoucí parkoviště obchodního domu Kaufland.

Skupina byla vybraná místostarostou Mikuškem v tomto složení: tři zástupci Kauflandu a jejich architekt, tři zástupci podnikatelských subjektů dané lokality, z nichž dva postavili svůj obchodní plán na očekávání, že se Kaufland v dané lokalitě postaví. Dále dva místostarostové Mikušek a Vychodil, dva úředníci z odboru správy majetku města, dva zástupci Osadního výboru Jižní město, předseda stavební komise, předseda komise životního prostředí a moje osoba jako zástupce Zdravého Rožnova, který navrhl usnesení Zastupitelstva, jímž si Zastupitelstvo vyhradilo právo uzavřít s Kauflandem patřičně veřejně naformulovanou smlouvu místo toho, aby tak neveřejně učinila Rada města.

Hned na úvod musím říci, že skupina, tak jak byla sestavena, mi přijde hodně nevyvážená, naprosto v ní chybí podnikatelské subjekty, které naopak budou mít s existencí Kauflandu v tomto městě problém, a hlavně mi tam chybí další zástupci občanů, kterých se stavba dotýká ať už negativně či pozitivně. Neopomíjejme fakt, že v tomto městě byly podány dvě petice, které se nějakým způsobem ke stavbě Kauflandu vyjadřují, a tedy bych minimálně očekával, že na první pracovní jednání skupiny budou přizváni předsedové daných petičních výborů. Dále bych očekával, že přesně podle logiky strategie o informování občanů z pracovní skupiny nejdříve vzejde návrh na uspořádání veřejného slyšení, které bude zdrojem podnětů ze strany občanů. Podněty pak pracovní skupina zpracuje do návrhu smlouvy poslané do Zastupitelstva, které ji bude schvalovat.

Bohužel má očekávání se ukázala být naprosto lichá. Místostarosta Mikušek spěchá s finálním řešením situace a zástupci  Kauflandu mají minimálně místostarostu v hrsti, protože mu a Ředitelství silnic a dálnic přislíbili podstoupit kus svého pozemku pro zamýšlené rozšíření I/35.

Nelze se tedy divit, že na mé apely po svolání veřejného slyšení zareagoval až napotřetí s tím, že si nedokáže představit to, že se mu na úřadě sejde 120 lidí, zazní 80 názorů, a co pak s těmito názory bude muset udělat. Na moji poznámku, že názory zpracuje pracovní skupina, nereagoval. Veřejné projednání věci tedy není vůlí pana Mikuška. Protože při takovém přístupu už legitimita pracovní skupiny byla neudržitelná, navrhl jsem, že z důvodu chybějící odezvy ze stran obyvatel a obchodníku není možné, aby Zastupitelstvo takovou smlouvu uzavřelo.

Je velká škoda, že místostarosta Mikušek nenašel více odvahy pro komunikaci s občany o jejich potřebách a jediné čeho byl schopen, bylo vyslechnutí připomínek zástupců osadního výboru (včetně nevrlých poznámek z jeho strany proti jeho předsedovi). Nutno podotknout, že Zastupitelstvo města projevilo více odvahy v této věci tím, že si vymínilo schválení smlouvy veřejně na některém ze svých zasedání.

Osobní poznámka na závěr: přístup pana Mikuška je pro mne jen dalším zklamáním i proto, že on sám se pasuje do role toho, kdo je pro zintenzivnění komunikace město/občan. Případ Kauflandu je bohužel jen dalším důkazem, že místostarosta zůstává jen u verbální proklamace a konkrétní zapojení občanů ve zcela konkrétní věci je mu cizí. A to je škoda.

 

Karel Gardaš, zastupitel za Zdravý Rožnov

Tématem se budeme zabývat v únorovém vydání Rožnovského prostoru.