NÁZOR: Proč Ivo Jelínek rýpe do T-klubu?

, aktualizováno:
NÁZOR: Proč Ivo Jelínek rýpe do T-klubu?

V minulém vydání Rožnovského prostoru vyšel fejeton P. Lišky nazvaný Myšlenky bez myšlenky. Je v něm s humorem fejetonu vlastním popsáno dění kolem T klubu – kulturní agentury. Pan Liška se ve svých sloupcích podivuje nad tím, proč vlastně já „neurvale kritizuji“ šéfovou T klubu Lenku Vičarovou a proč jí radnice nehodila záchranné lano v podobě právní pomoci.

Nejdříve začnu tím, že jsem nadšený, že nad mými kroky začala konečně přemýšlet i veřejnost. Nebudu však skrývat ani zklamání nad tím, jaký závěr si veřejnost z mých výstupů udělala. Asi je to má chyba, že jsem své kroky pořádně nevysvětlil. To se teď pokusím napravit.

Využiji přitom na mou osobu kritický fejeton pana Lišky.

1) Pan Liška přemýšlí nad tím, že… myslíte si, že pan zastupitel Jelínek neprodal za čtvrt století žádnou cihlu či sádrokarton bez dokladu, když neexistuje žádná evidence těchto materiálů? Já si to nemyslím. Odpověď: Máte pravdu, pane Liška. Zákon však umožňuje vydávání dokladů jen na vyžádání. Na druhou stranu vás musím ubezpečit, že v mé firmě nic bez dokladu nekoupíte.

2) Pan Liška tvrdí, že… To, že pan podnikatel Jelínek a jeho nejmenovaný zákazník, který za benevolenci k nevystavení řádného dokladu k nevystavení řádného dokladu, bude s největší pravděpodobností využívat služeb firmy páně Jelínka v Rožnově. No nemám pravdu? Odpověď: Bohužel pravdu nemáte. To, že si někdo nevyžádá stvrzenku o nákupu (nechá ji například vytištěnou na pokladně), neznamená, že bychom okradli stát o daně. Finanční úřad zajímá, kolik jsem materiálu nakoupil a to samé množství musím někde uvést, že bylo prodáno-vydáno. Vždy se hradí daň. A tvrzení, že by díky nevystavení dokladu ke mně zákazník chodil i nadále a preferoval mě? No kéž by to byla pravda…

Na závěr proto ještě jednou a polopatě. Paní Vičarová je zaměstnankyní radnice, stejně jako já mám ve firmě zaměstnance. Já jakožto zastupitel (jsem de facto nadřízený orgán T klubu) jsem požádal, aby T klubu čísloval vstupenky, že se tím zamezí případným machinacím. Nic víc, nic míň. Víte ono, když se budou ztrácet cihly v mé firmě, tak je to moje smůla, protože na tom budu ztratný jen já – zaplatil jsem nákup, odvedu daň. Jenže kdyby docházelo k machinacím se vstupenkami v T klubu, tak na tom bude škodné město. Řekněte mi, pane Liško, jediný důvod, proč paní Vičarová nechce číslovat vstupenky? Vždyť i hajzlbába má číslované kupónky na WC… To, že paní Lenka Vičarová kolem tohoto udělala takové divadlo a k číslování vstupenek nakonec nepřistoupila, jen nasvědčuje tomu, že zde není něco v pořádku (staré pořekadlo praví – není kouře bez ohně). A že vedení města nepůjčilo paní Vičarové městskou právničku? No podle mne i představitelé města by rádi viděli číslované vstupenky, jenže paní Vičarové se to bojí říct, protože jsou na jejím hlasu při hlasování v zastupitelstvu mnohdy závislí. Proto znovu veřejně vyzývám Lenku Vičarovou: Číslujte vstupenky a zamezíte tím případným spekulacím, že okrádáte město!

I. Jelínek, zastupitel města