NÁZOR: Zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva

, aktualizováno:
NÁZOR: Zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva

Již od počátku svého působení v zastupitelstvu města (dále jen ZM) Zdravý Rožnov usiluje o zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání ZM. Dlouhou dobu byl tento požadavek odmítán s odkazem na údajnou ekonomickou náročnost. V tomto volebním období jsme se rozhodli prosazovat možnost pořizování záznamů z jednání ZM kterémukoli občanovi, argument domnělé ekonomické náročnosti tak byl eliminován. Na jednání ZM 21. 12. 2010 se nám tento návrh podařilo prosadit a od dalšího ZM už záznamy pořizujeme ve vlastní režii. Následnému zveřejnění ale předcházela trnitá cesta, kterou nám komplikoval restriktivní výklad příslušného zákona ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Snad ani není třeba připomínat, že jednání ZM jsou veřejná a že se na nich rozhoduje o nemalých částkách z veřejného rozpočtu a o budoucí podobě města.

S odstupem času musíme bohužel konstatovat, že s lepší informovaností občanů to řada rožnovských zastupitelů nemyslí upřímně. Slovy naše snahy mnozí podpořili, ale při klíčových hlasováních se většinou zástupci koalice postavili proti. Když jsme poprvé natáčeli jednání ZM, paní starostka se dotazovala, kde bude záznam zveřejněn. Přestože jsme ji ujistili, že zveřejnění ještě není možné, navrhla paní starostka přechování záznamu v městském trezoru. Na posledním jednání dokonce tajemník MěÚ od našeho „kameramana“ požadoval povolení k natáčení, přestože již dříve rožnovské zastupitelstvo natáčení záznamu umožnilo. Na tomtéž jednání se zastupitel Ivo Hanáček (ODS) ptal, kdy nahrávku zveřejníme. Na naši námitku, že by to mělo dělat město, kontroval s tím, že on do toho ty peníze rozhodně nedá. Zastupitelé si zřejmě neuvědomují, kolik úsilí a času stojí za zveřejněním záznamu, když jej pořizuje a anonymizuje podle zákona řadový občan města. Při anonymizaci se musí bedlivě dbát na to, aby se na záznamu neobjevily osobní údaje a vystoupení občanů. Tyto problémy by odpadly, kdyby záznamy pořizoval licencovaný subjekt nebo kdyby záznamy zpracovával městem placený pracovník.

Zveřejnění prvního záznamu z jednání ZM předcházela také obsáhlá korespondence Zdravého Rožnova s Úřadem na ochranu osobních údajů. Registraci Zdravého Rožnova pro legální zveřejňování záznamů bychom nezískali bez důkladné právní přípravy. Cenných rad se nám dostalo i od poslance Parlamentu ČR Jana Farského, který je zároveň starostou Semil, kde je vysílání záznamů z jednání ZM už několik let samozřejmostí.

Věříme, že zveřejnění prvního záznamu z jednání ZM, který najdete na http://www.youtube.com/user/ZdravyRoznov, bude významným krokem na cestě k větší otevřenosti rožnovské politiky. Od zveřejnění záznamů si slibujeme nejen větší informovanost občanů, ale také zlepšení úrovně debat na jednáních ZM. Záznamy také mohou posílit tolik potřebnou vazbu mezi voliči a volenými zástupci. V neposlední řadě záznamy v režii Zdravého Rožnova stále považujeme za nouzové řešení a v ZM budeme vždy prosazovat, aby tuto službu občanům převzal na svá bedra městský úřad.

Blanka Mikolajková, Jarmila Mikulášková, Karel Gardaš

 

Tématu se podrobněji budeme věnovat v listopadovém vydání Rožnovského prostoru.