Názor: Co nového na „starém“ hřbitově? Aneb hřbitov plný života

, autor:
Co nového na „starém“ hřbitově? Aneb hřbitov plný života

Během orientačního výzkumu, který probíhal po 3 noci s pomocí ultrazvukového detektoru, bylo na „starém“ hřbitově zjištěno 13 druhů netopýrů (resp. dvojic druhů – druhy obtížně rozlišitelné touto metodou). Druhová pestrost je na tak malé území mimořádná a řadí zdejší lesní hřbitov mezi výjimečné lokality v ČR, třeba v rozsáhlých parcích Olomouce, obklopených starými středověkými stavbami, bylo zjištěno 10 druhů (resp. dvojic druhů).

Kromě běžných druhů městského prostředí (netopýr večerní, netopýr rezavý, netopýr hvízdavý), zde běžně loví i druhy vzácnější (netopýr pestrý, netopýr stromový, netopýr parkový, netopýr nejmenší, netopýr ušatý/netopýr dlouhouchý). Určitým překvapením je zastoupení lesních druhů (netopýr velký, netopýr černý, netopýr vousatý/netopýr Brandtův) a horského druhu (netopýr severní). Zajímavostí je také zjištění lovících netopýrů vodních, kteří jsou jinak výrazně vázáni na lov nad vodní hladinou (řeka, rybníky).

Co si ale s touto mimořádnou lokalitou počít? Na lesním hřbitově by měl být proveden biologický průzkum ke stanovení vhodného postupu obnovy lipové aleje. Je totiž možné (a relativně snadné) stromy vykácet v době, kdy v nich zrovna netopýři nebudou, pak se ale nebudou mít kam vrátit a cenná lokalita stejně zanikne. Vzhledem k širokému zastoupení druhů netopýrů by bylo namístě přemýšlet nejen o tom, jak omylem při kácení nezabít některé jedince, ale jak jim zachovat podmínky pro další život v této lokalitě.

Příroda nám někdy život nečekaně zkomplikuje, ne nadarmo je ale člověk tvor vynalézavý, který si dokáže poradit s různými výzvami. Jak vynálezaví budeme v tomto případě se ukáže brzy, hřbitovní zeleň čeká výrazná revitalizace. 


Autor: Kristýna Kosová

místostarostka Rožnova pod Radhoštěm