Názor: I Rožnov může mít svého „Kraďouska"

, aktualizováno: , autor:

V listopadu 2013 jsem oslovil na Městském úřadě v Rožnově p/R vedoucího odboru školství Dušana Vrážela  s nabídkou projektu z MŠMT na "Zvyšování kvality základního vzdělávání v mikroregionu Rožnovsko".

Tenkrát bylo možné na takový projekt získat 100% dotaci z evropských fondů - OPVVV - představovalo to více než 16 miliónů Kč. Byla to moje práce, zpracovával jsem projekty pro získání dotací z ESF pro města a následně se podílel na jejich realizaci.

Jelikož listopad je zřejmě pro úředníky už dobou téměř předvánoční, dotyčný vedoucí odboru neměl zpočátku pro věc žádné nadšení (na první pohled se jevil "už tak nějak předvánočně líný, jako vandrák červenci, ale mohl to být i jen projev profesionální neschopnosti, kdo ví").

Jeho přístup se ale výrazně změnil, když se o věci dozvěděl a začal se o ni zajímat jeho bývalý kolega, bývalý úředník, dnes místostarosta Jan Kučera. Najednou začal mít i on a město o projekt skutečně zájem.

A tak jsem objel všechny obce a školy v rožnovském regionu, vyjednal vše se starosty obcí a řediteli škol. Projekt jsme zpracovali s lidmi mimo rožnovský úřad a myslím, že za město jej také dovezli přímo do Prahy a podali na ministerstvo.

Podaný projekt byl úspěšný. Město Rožnov tak na jaře roku 2014 skutečně získalo 100% dotaci ve výši více než 16 miliónu pro podporu základního vzděláváních a základních škol na Rožnovsku.

Ve vedení realizačního týmu projektu se tehdy hned na začátku „usalašil“ již zmíněný Jan Kučera (samozřejmě se souhlasem vedení radnice). Asertivně na sebe „nabalil“ hned dvě pracovní pozice, tj. „Vedoucího projektu" a „Finančního manažera projektu" současně. Za to každý měsíc pobíral mzdu ve výši 45.000,-Kč. Všechno to jsou veřejné informace z projektu dotovaného z veřejných zdrojů, takže nic tajného, ani jen důvěrného (kdyby se náhodou začal někdo nějak ošívat …).

Proč u jedné osoby na jednom projektu taková kumulace funkcí? Na to jsem odpověď nikdy nedostal. Že by nějaká servilita tehdejšího vedení radnice vůči jeho otci, tehdy krajskému radnímu a rožnovskému zastupiteli zároveň (KSČM)? Tenkrát se to ale ani tak moc neřešilo - "jestli kluk umí a bude řádně pracovat, tak proč by si nevydělal, že ano"?

Já měl v projektovém týmu na starosti realizaci jedné klíčové aktivity - „Strategické řízení v základním vzdělávání“, takže jsem měl možnost být přímo u toho, a tak mohu poměrně zasvěceně k předmětným věcem se vyjadřovat.

V průběhu celého 13 měsíčního projektu za více než 16 miliónů (kromě jiných věcných a hodnotových přínosů pro celý rožnovský region) si na své přišli i ředitelé a mnozí učitelé zapojených základních škol. U některých jedinců to představovalo hodně, ale hodně významné navýšení jejich tehdejších učitelských platů, zřejmě dodnes už jen nostalgicky vzpomínají.

Jan Kučera na obou židlích seděl asi 8 měsíců (z 13 celkem), potom jej vystřídala Martina Novosádová (asi jeho bývalá spolužačka, kamarádka ….). Stalo se tak dlouho potom, kdy v říjnu uspěl v komunálních volbách a stal se místostarostou. Z vedení projektu jej až v únoru doslova vytlačili jeho koaliční partneři, samotnému se mu zjevně vůbec, ale vůbec nechtělo (typický to případ politika našeho střihu, u kterého na počtu nabalených funkcí nezáleží, čím více, tím lépe, samozřejmě pro něj, o odvedené práci se už tak nějak nemluví).

Co se dělo těch 8 měsíců za jeho působení ve vedení projektu? Na první pohled právě že vůbec nic. Po celou dobu sice na obou židlích formálně seděl a uvedenou mzdu pravidelně měsíčně pobíral, ale nějaká práce od něj "tak nějak" vůbec nepřicházela. On totiž na nějakou práci na projektu vůbec ani neměl čas. Protože jeho prvořadým zájmem byla především tehdejší předvolební kampaň pro nadcházející komunální volby, potom povolební vyjednávání, boj o pozice na radnici, a také si dodělával své vlastní kšefty. V celém tomto období byl z hlediska potřeb projektu naprosto nechytatelný, nedosažitelný (existuje spousta urgentních e-mailů a SMS o vůbec nějakou komunikaci). Třeba i více než měsíc nebylo možné jej jako šéfa projektu potkat nebo jen zahlédnout, vůbec jen kontaktovat.

Takže projekt si navenek po celou dobu žil "tak nějak" svým samostatným životem, tj. jako projekt absolutně neřízený. Přitom ale v jeho zákulisí, jak se později ukázalo, se odehrávaly docela podivné věci. Najednou a z ničeho nic vznikala nová, projektově neplánovaná, nesmyslná a samoúčelná pracovní místa, objevovaly se aktivity, které se nikdy neuskutečnily, finanční prostředky se podivně, nevysvětlitelně, mlhavě přesouvaly v rámci projektu, a také zjevně asi i mimo projekt, finanční toky se jevily nepřehledné, netransparentní, jakékoliv řádné informace i v rámci projektového realizačního týmu byly prakticky nedostupné, když se o něčem mluvilo, tak jen v obecných, nic neříkajících frázích a floskulích, apod.

Jeden příklad za všechny, jen pro ilustraci. Pro svou práci (v rámci realizace projektu) jsem potřeboval informace, konzultace, spolupráci s vedením projektu apod., ale ničeho z toho nebylo možné se dopracovat. Spolupráce s lidmi, kteří měli dělat podporu projektu, byla mizerná, prakticky žádná. A co jsem si případně musel i přímo vynutit, bylo nakonec kontraproduktivní a zavánělo úřednickou neprofesionalitou, neomaleností, až sabotáží.

Když jsem potřebné informace nedostával normální cestou, požádal jsem o ně oficiálně (písemně) prostřednictví zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz. spisová služba úřadu). Po nějaké době na to mně vedoucí odboru školství předal oficiální dopis, písemně tak odpověděl, že požadované informace sice mohu dostat, ale musím předem zaplatit finanční částku 2.900,-Kč (jeho dopis i s přiloženou složenku na uvedenou částku mám stále schovanou jako kuriozitu ....). Když to tenkrát uviděla přizvaná pracovnice z ministerstva školství, tak to s ní v zasedačce na městském úřadě málem seklo o zem. Vypadlo z ní jen: „Ale okamžitě mu dejte, co po Vás chce“. No, a takových anomálií na tom projektu byla celá řada (na více tady není prostor). Ale i tak, mimo jiné, to může být celkem názorná ukázka případné naprosté nekompetentnosti, diletantství, až hlouposti od některých členů vedení tohoto úřadu a města.

Nakonec vše stále více a více ukazovalo, že tomu projektu asi zjevně někdo pouští žilou a projekt je zřejmě "tak nějak po česku tunelovaný".

Starostu Holiše (Hnutí ANO) jsem o všem oficiálně písemně informoval a žádal o nápravu (lze doložit, žádná pokoutná partyzánština). Ten však všechno zametl do ztracena, pod koberec. Místostarostka Kosová (Zdravý Rožnov) samozřejmě také o všem věděla, ale neřekla ani slovo. Finanční a kontrolní výbor zastupitelstva (obojí pod vedením ČSSD) to k mému překvapení vůbec nezajímalo, jen pokrčili rameny, že oni dělají jen to, co jim uloží zastupitelstvo (naprostý nezájem a zjevné držení basy s vedením). Atd. atd. .... .

Takže asi takový je obrázek o současných představitelích veřejné správy v Rožnově, a o tom, jak asi pracují s veřejnými prostředky. Mě v celé věci nejvíce iritovalo a dodnes irituje, že se jedná o veřejné prostředky, o více než 16 miliónů Kč, kterým jsem sám do Rožnova a pro školy na Rožnovsku v dobré víře pomohl.

Ještě něco z jiného soudku, ale podobného střihu.

Nový tajemník městského úřadu v Rožnově p/R sní o tom, jak vybuduje úřad, který bude „hrát první ligu“ (sám o tom veřejně mluví, a také píše v Jalovci). Jenže současně si ale také naříká, že na to nemá ani peníze, ani dostatečný prostor, podmínky a pravomoce. Vše si podle všeho uzurpuje samotné politické vedení radnice. Proč? To je otázka. Asi aby si tam každý z nich udržel právě ty své lidi. "Tj. profesně sice asi neschopné, na druhou stranu asi jinak i všehoschopné, ale předejším jim loajální a poslušné“ (takovým ukázkovým příkladem by mohl případně i být už zmíněný vedoucí odboru školství .....).

Někdy, myslím v roce 2016 město Rožnov dostalo dotaci více než 6 miliónů Kč na projekt „Zvyšování kvality městského úřadu“ (domnívám se, že letos na jaře byl tento projekt oficiálně dokončený).

To všechno je sice moc pěkné, jen stále nevím, jak se dá během jednoho nebo dvou roků utratit více než 6 miliónů Kč pro daný účel, aniž by se to na samotném úřadě nějak vůbec projevilo. Také nevím, jestli někdo z občanů Rožnova a okolí vůbec nějaké zvýšení kvality toho úřadu vůbec jen zaznamenal (o zlepšení, které by odpovídalo částce 6 miliónů Kč, ani nemluvě).

Vrátím se ještě k tomu tajemníkovi. Při náhodném setkání (na nějakém veřejném slyšení) jsem se jej na to přímo zeptal: "Proč pro svůj bohulibý záměr nevyužije finanční prostředky z 6 milionové dotace, kterou město na zvýšení kvality úřadu dostalo, předmět a účel je přece stejný?" Mohl by se tak i s celým úřadem elegantně ubírat k vysněné "první lize"? Z jeho nepřímé a hodně vyhýbavé, až šroubované odpovědi bylo zřejmé, že tyto prostředky panu tajemníkovi dostupné nejsou, že ty si "ošéfovává" jen sám místostarosta Jan Kučera (samozřejmě určitě s vědomím a souhlasem starosty Holiše). Takže v prostoru stále visí otázka, jak těch 6 milionů Kč, určených na zvýšení kvality rožnovského úřadu, nakonec ve skutečnosti vyletělo komínem?

Před více než rokem jsem podal trestní oznámení na „podivné aktivity“ vedení města Rožnova v rámci výše uvedeného projektu pro školy, a to jako podezření na „podvodné jednání, manipulace s finančními prostředky a tunelování projektu dotovaného z prostředků EU a jejich maření". Světe div se, případ po více než roce stále ještě není zcela u konce, a také není ani odložený (na stole jsou ještě další kroky). Jednomu by se tak moho zdát, že někdo tady má asi hodně, ale hodně dlouhé prsty, protože některé osoby v tomto řízení činné věci zjevně šetří „jen tak nějak od zeleného stolu, asi aby se toho až tak moc ani nevyšetřilo" (???).

Jestli se někde mezi lidmi mluví o nějakém „Kraďouskovi" v Praze, na jehož hlavu prý padají zmařené miliardy za státní zakázky ze státní kasy ......, tak v Rožnově a okolí by asi nejeden občan mohl mít obavy, aby to nevytadalo podobně, jen v trochu menším. Tj. na nějakého menšího „Kraďouska“, na jehož hlavu by případně mohly padat zmařené „jen“ milióny z projektů placených z městské kasy, případně kasy i státní a evropských dotačních fondů.

Nejsou to sice miliardy, ale i milióny jsou docela slušné peníze, nebo ne? A to v následujících letech se dnešní představitelé města chystají utrácet hned několik stovek miliónů, samotní mluví o hodně velkých projektech!?

-------------------------------------------------

Dodatek: Tento blog měl v neděli 30.9.2018 v 22.20 více než 520 zobrazení. Děkuji všem.

Dodatek: Tento blog měl ve středu 3.10.2018 v 19.30 více než 1039 zobrazení. Děkuji všem.

Dodatek: Tento blog měl v neděli 7.10.2018 v 8.00 více než 1249 zobrazení. Děkuji všem.

Dodatek: Tento blog měl v neděli 14.10.2018 v 9.00 více než 1385 zobrazení. Děkuji všem.


Autor: Vlastimil Dorotík

V Rožnově jsem několik let bydlel, nyní již více než 20 let v sousedním Vidči. Rožnov pro mě není "něčím mimo", ale centrem celého regionu Rožnovska, do kterého spadá i místo mého současného bydliště. Proto vše, co se v Rožnově děje, se mně vždy nějak dotýká, mě to zajímá a činím si tak nárok se k tomu případně vyjádřit.