Názor: Malá amatérská "demagog.cz" analýza

, aktualizováno: , autor:

Vážený čtenáři, na zastupitelstvu 21. února tohoto roku jsem byl Aloisem Vychodilem obviněn, že jsou nestandardně rozdělovány granty na sport a že jsem místostarosta a zároveň funkcionář florbalu a za toto můžu. Chytla se toho média (výše pak uvedeny odkazy a zdroje) a tak mám silnou potřebu na to zareagovat.

Víš, vážený čtenáři, já šel do voleb s tím, že se politika nedělá pro úzkou skupinu lidí, kteří na město mají vliv, že už se nesmí dít to, že se rozdělují peníze a určují priority města podle toho kdo koho zná anebo kdo více křičí a vyhrožuje. Město musí rozdělovat prostředky transparentně a systémově. Proto jsme v novém vedení funkční věci od minulých vlád převzali, ale nebáli se ty nefunkční zrušit.

A asi proto mám tak silnou potřebu výjimečně na politický útok reagovat. Útoků je moc a je potřeba se naučit zpracovat je, ale tento napadl samotnou podstatu mých hodnot, na kterých si zakládám – budu to dělat co nejtransparentněji a nejlépe jak dokážu. Jak budu reagovat? Nechal jsem se inspirovat webem demagog.cz kde rozebírají a analyzují výroky politiků a vyhodnocují, kolik z nich je nepravdivých nebo zavádějících. Proto tato amatérská „demagog“ analýza níže – postavena je na veřejných informacích, snadno ověřitelných.

Ještě si dovolím poznamenat, že porovnání níže není nic proti hokejovému klubu – považuji práci s mládeží ze strany HC Rožnov za výbornou. Zároveň bych chtěl smeknout před prací Klubu parkinsoniků - je nenahraditelná a jsem rád, jej město každoročně výrazněji podporuje.

Z úst Aloise Vychodila zaznělo několik údajů a tvrzení (černě) a níže je komentář k pravdivosti výroku (modře a kurzivou):

 • 1. FBK Rožnov (florbalový klub) má 161 členů do 21 let, celá podpora města je 413.000 Kč pro 161 členů = 2562 Kč na člena

  • Silně zavádějící informace. Město podporuje dotacemi:

   • jednorázové akce (sport, kultura, životní prostředí) – zde se zohledňuje významnost akce a počet účastníků (nikoli počet členů organizátora akce)  

   • pravidelnou činnost mládeže (zde se hlavně zohledňuje počet členů – pozor počty členů uvádí žadatel v žádosti a je těžké je ověřit) – zde HC Rožnov obdržel podporu v letech 2015-2017 618-748 Kč/dítě a rok a 1.FBK Rožnov 658-776 Kč/dítě a rok. Tedy podpora obou klubů je v letech 2015-17 na podobné úrovni

   • pronájmy (pokud se sportuje v zařízení nevlastněném městem – případ florbalu) nebo dotace na provoz sportovišť, pokud je sportováno v městských tělocvičnách (zde město dotuje provoz přímo provozovatelům, ale sportovní kluby již si nemusí žádat na nájem – mají čas ve sportovištích zdarma).

 • HC Rožnov 202 členů do 21 let, obdrželo od města 169.000 Kč celkem = 965/sportovce do věku 21 let.

  • Nepravda. Pravdivý údaje je: podpora HC Rožnov je 187.000 Kč v roce 2017 – nikoli 169.000 Kč

 • V 1.FBK Rožnov má 3x větší dotace na člena než HC Rožnov

  • Nepravda. Pokud vezmeme čistě finanční podporu, je to: 1.FBK Rožnov 2565 Kč/člena a HC Rožnov a HC Rožnov 926 Kč/člena

  • Důležitý je zásadní rozdíl mezi podmínkami obou sportů:

   • HC Rožnov sportuje v městském zimním stadionu a nemusí žádat dotaci na pronájem plochy zimního stadion – tuto má pro mládež zcela zdarma. Město dotuje provoz zimního stadionu (aktuálně 3,2 milionu Kč ročně) a podle času, který přísluší hokejistům je podpora mládeže HC Rožnov je 1,3 – 1,7 milionu Kč ročně v letech 2015-17.

   • 1. FBK Rožnov v letech 2015-17 získalo na pronájmy hal průměrně 188.000 Kč ročně a to z důvodu, že město nemá odpovídající městskou halu, kde by bylo možno hrát sportovní utkání florbalu (rozměry hřiště 20 x 40 metrů) – musí tak hrát v pronajatých prostorách krajské střední školy a za nájem platit – město mu tak přispěje jen část nákladů a zbytek si musí doplatit ze svého – je tedy v mnohem méně výhodné situaci než sporty, které jsou v městských zařízeních.

   •  Pokud by tedy pan Vychodil chtěl porovnávat celkovou podporu florbalu a hokeje (ač je to chybné – je nutno rozdělit dle jednotlivých programů podpory) jedná se o zcela jiná čísla. Náklady na sportování mládeže HC Rožnov jsou 9346 Kč/sportovce do 21 let a 2565 Kč/sportovce do 21 let v 1.FBK Rožnov (více v následující tabulce):

    Podpora

    HC Rožnov

    1. FBK Rožnov p. R.

    jednorázové akce

    50 000 Kč

    85 000 Kč

    mládež

    125 000 Kč

    125 000 Kč

    sportoviště

    1 712 839 Kč*

    203 000 Kč

    Celkem

    1 887 839 Kč

    413 000 Kč

    Počet dětí

    202

    161

    Kč na dítě

    9 346 Kč

    2 565 Kč

     * předpoklad pro rok 2017 (vychází ze skutečnosti 2016)

 • Myslím si, že je to velmi nestandardní rozdělování prostředků z grantů … 413.000 pro jeden klub … považuji to za naprosto neobvyklé. Nepamatuji si, že by se za 7 let co jsem byl v zastupitelstvu, něco tak nehorázného událo při rozdělování grantů

  • Zavádějící. V loňském roce obdržel 1. FBK Rožnov dotaci ve výši 413.000 Kč a pan Alois Vychodil pro tuto výši hlasoval na zastupitelstvu také a bez připomínek. Nedokážu ověřit, zda si to pouze nepamatuje nebo se jedná o cílenou mystifikaci.

 • Jestliže florbalový klub dostane 85.000 na trička a takové věci, tak 3.000 určitě oželí, aby bylo přesunuto do Parkinson klubu

  • Zavádějící. Součástí žádosti o 160.000 podporu je také položka za 6.000 Kč na identifikační náramky a trička (náramek pro účastníky turnaje a trička pro odlišení organizátorů jako to dělá město při olympiádě dětí a mládeže). Hlavními náklady turnaje jsou pronájmy hal, mantinely (80.000 Kč). Konečná podpora města je 85.000 Kč a nejedná se tedy hlavně o trička a další věci, ale trička jsou buď vůbec nepodpořena nebo je podpora jen okrajová.

  • Klub Parkinson má od města (kultura, sport) a mikroregionu (sociální oblast) každý rok rostoucí příspěvek. V roce 2013 (vláda ODS) byl příspěvek města Klubu Parkinsoniků 13.000 Kč, v roce 2016 už to bylo celkem 63.300 Kč (kultura, sport a sociální oblast) a předpoklad pro rok 2017 (sociální oblast ještě bude rozdělena) lze očekávat nárůst na cca k 70.000 Kč. Tedy město oproti minulému období na Klub Parkinoniků myslí a podporuje každý rok výrazněji.


Autor: Jan Kučera