Názor: Několik důvodů, proč nechtít Penny market

, aktualizováno: , autor:
Několik důvodů, proč nechtít Penny market

Zkusíme ty důvody spočítat tentokrát na prtech jedné ruky, u Kauflandu jsme jich sepsali deset a stále platí (http://archiv.zdravyroznov.cz/volby2010/soubory/obrazky/novinky/letak-hypermarket.jpg). Nepotřebnost, nesouhlas sousedů, chybějící urbanistická analýza, špatná architektura a hrozba vzniku opuštěných budov.

Zatím mi nikdo neřekl, že by se mu Penny market na ulici 5. května líbil a rád by ho tam viděl. Což ještě neznamená, že takoví lidé nejsou. Objevila se už ale argumentace zvýšením konkurence stávající prodejně Hruška, zní to možná pěkně, ale platnost tohoto argumentu je omezená. Taková konkurence by byla dočasná, přirozeným cílem každého obchodníka je samozřejmě ovládnout trh. Logický dlouhodobý scénář tedy je, že jeden z obchodníků konkurenčním bojem vyřídí druhou stranu - tady fáze příjemná pro zákazníka končí, vznikne nová monopolní situace a pravděpodobně také vznikne nová forma brownfieldu (termínem se označují opuštěná území s rozpadajícími se budovami či stavbami různého typu, nejčastěji průmyslové), lidově řečeno nějaký další opuštěný chátrající barák. 

Není pravděpodobné, že by ve městě naší velikosti mohly vedle sebe prosperovat prodejny všech obchodních sítí, pokud jich jich ještě přibude, začnou v budoucnu některé obchody zavírat. I s ohledem na to je třeba přednostně využít stávající budovy a nestavět nové jednoúčelové stavby a pozorovat chátrání jiných, nevyužitých. Pár opuštěných domů našemu městu už dělá ostudu. 

Město by mělo analyzovat nákupní možnosti na svém území, posoudit udržitelnost nákupních ploch, v případě jejich pravděpodobné neudržitelnosti pak regulativem územního plánu vyloučit možnost budování nových nákupních ploch s cílem zamezit úpadku stávajících obchodů a zamezit vzniku obchodních brownfieldů. 

Navržená stavba je navíc opět velmi pochybná, přísně jednoúčelová, pokud by obchod v Rožnově neprosperoval, možnosti k jinému využití budeme hledat jen těžko. 

Je jasné, že někteří lidé by v Rožnově rádi viděli ještě nějaký konkrétní obchod, faktem ale je, že nelze uspokojit přání každého. Nikdo totiž nechce vedle hyper a supermarketů a jejich parkovišť bydlet. Ani vedle Penny markertu nechtějí lidé bydlet. A tím bychom se měli zabývat především.

V územním plánování se mísí odborný pohled, politika a ideálně i vize. U nás zatím vize citelně chybí, takže nezbývá než reagovat na nastalé situace. Zastupitelstvo města přijalo usnesení, v němž s výstavbou nesouhlasí. Je to pozitivní krok, protože nesouhlasící občané se na zastupitelstvo přišli podívat a zastupitelé se jich zastali. Faktem ale je, že podobné usnesení jsme kdysi měli i ohledně Kauflandu, budeme tedy sledovat, jaké kroky ze strany radnice budou následovat. 


Autor: Kristýna Kosová

místostarostka Rožnova pod Radhoštěm

Štítky: supermarket