Názor: PACH HNILOBY

, autor:

Opět máme za sebou další zastupitelstvo a já se nemohu zbavit dojmu, že něco zhnilého je ve státě "Rožnovském". Je velmi obtížné zachovat si zdravý rozum a nezraněnou psychiku,když víte, že těch svorných 11 rukou se vždy zvedne. Jako by se ztratil selský rozum. Posuďte sami pouze v jednom bodě jednání. Jedním z bodů byl bod s tímto usnesením -

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm  schvaluje Dodatek č. 1 kupní smlouvy č. 028/2008/OSM/KUX ze dne 15.9.2008, spočívající v úpravě textu čl. VIII. a čl. IX. uvedené smlouvy uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společností ENERGOAQUA, a.s., Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15503461 jako kupujícím,   dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tento dodatek č. 1 podepsat.

Dodatek zcela převrací smysl dřívější smlouvy a její výhodnost se obrací k EA a odklaní se od města, tedy od občanů. Podstatné na tom je, že v čl. IX, odst. 5 se již nehovoří o celém podnikatelském záměru, ale pouze o vybudování infrastruktury a sportovišť. Tedy to, co bylo důležité, stavby domů tam již plavou ve vzduchoprázdnu.

Důvod změny ze strany EA, jenž byl i na minulém zastupitelstvu uváděn, je sice faktický, nicméně opakovatelný a nikdo nezaručí, že nenastanou v budoucnosti chvíle stejné či horší. Většina zastupitelů ( 12 ) rozhodla, že nic takového nenastane a tudíž změna podmínek již dříve podepsané smlouvy se klidně může změnit. Osobně se domnívám, že když něco podepisuji jako svéprávná osoba, mám v hlavě srovnáno, že je to ten kompromis, jenž mohu splnit a tudiž ho podepisuji. Kromě výše uvedeného z tohoto příkladu hrozí městu jeho opakování. Někdo podepíše smlouvu, pak si to rozmyslí a bude požadovat jiné podmínky, výhodnější pro něho s odůvodněním, že dříve bylo lépe, teď je hůře a já to chci změnit.

Že by naše vedení i koaliční zastupitelé takovýmto způsobem obhajovali dobré jméno města?!? Sice slíbili, že za vlastní finance, ale bohužel jsou to pořád veřejné prostředky.

Pach hniloby - záměr výborný, realizace páchnoucí.


Autor: Libuše Rousová

Jen slova spojená s činy jsou důvěryhodná.