Názor: Pravda o zdražování rožnovských bytů aneb kouzlíme s čísly v titulcích

, aktualizováno: , autor:

Tento čas sebou přináší nejen klid a pohodu, ale také velké slevy a výprodeje, přípravy na rok následující a bilancování roku uplynulého. Základem každého hodnocení jsou potom statistické výpočty a souhrny, které vycházejí z reálných čísel. A jak známo, s čísly se dají dělat divy a kouzla. Vše lze jednoduše ilustrovat na jednoduché statistice nehodovosti, kterou lze podat seriozně nebo ideálně optikou bulvárního média. Představme si, že v roce 2016 jsme v Rožnově evidovali pouze jednu nehodu a v roce 2017 celkem tři. Tento fakt lze buď suše konstatovat nebo bulvárně podat například titulkem hlásající „Nehodovost na Rožnovsku vzrostla o 200%“, přičemž fakticky se jedná o nárůst dvou nehod.

Svou hru čísel rozehrávají všechna média, a to za účelem prodejnosti. Jak jsem uvedl již výše, tak kouzlit se dá různě. Poslední výraznější čáry se týkaly zvyšování ceny nájemních bytů v Rožnově, kdy týdeník Jalovec uvedl, že budou ceny městských bytů zdraženy o 300 %. Výpočet je správný, nicméně bulvární podání se přímo nabízelo. K předmětnému zdražení dochází u bytů s cenou nájmu 19 Kč/m2, kterých je však pouhých 14 %. V ostatních případech se bavíme o zdražení ve výši cca 3,5 %. Matematika je mocná věda, avšak vždy je potřeba správné prezentace. A prezentace je prakticky to, oč tu běží. Stejný rozruch, avšak u skupiny bydlící mimo městské byty, by jistě způsobil novinový titulek „Radnice drtí realitky. Za pronájmy chce jen 17 % jejich cen“. Ale takový titulek se dosud nikde neobjevil a neobjeví.

Nikdy nebudou všichni spokojení, každopádně musíme vždy jít do hloubky a nenechat se manipulovat bulvárními titulky. Média byla, jsou a budou vždy mocnými manipulátory s tím, že primárním cílem jejich vzniku je zvyšování vlivu, dosahu a s tím spojeného zisku, který je založen na prodejnosti. Jednou z cest k dosažení tohoto je maximální zaujetí čtenářů a bulvarizace titulků.

Schválená koncepce bydlení nemá být předmětem hry čísel, ale nastavení jasných pravidel a rovných šancí a příležitostí pro všechny, kteří se o byty ucházejí. Cílem bylo především nastavení systému pro přidělování městských bytů žadatelům, kterých je více než dostupných bytů, ale i podmínky pro jejich odebírání problémovým nájemníkům. Více ke koncepci najdete třeba zde: https://www.facebook.com/jan.kucera.779/posts/10155425126238742


Autor: Martin Drápal