Názor: Proč VaK Vsetín nechce na své stránky umístit výroční zprávy s dokumenty účetní závěrky ? Nadějí může být blížící se valná hromada a jmenování nových lidí do orgánů VaKu.

, aktualizováno: , autor:
Proč VaK Vsetín nechce na své stránky umístit výroční zprávy s dokumenty účetní závěrky ? Nadějí může být blížící se valná hromada a jmenování nových lidí do orgánů VaKu.

Takový postoj vedení Vodovodů a kanalizací Vsetín si občané a zákazníci mohou jen velmi těžko vysvětlit. Jednoduchá věc, se kterou celá řada jiných vodárenských společností nemá problém, je pro vedení VaKu Vsetín  problém velký – jak se ukázalo. Tím, že společnost zveřejňuje tyto dokumenty za uplynulé období na svých stránkách, chová se vůči zákazníkům transparentně. Jako dobrý příklad nám může sloužit VaK Přerov, který má na svých stránkách všechny výroční zprávy od roku 1994 (viz http://www.vakprerov.cz/o-spolecnosti/vyrocni-zpravy.html) ale i řada dalších, kterým to problém nedělá např. VaK Kroměříž, Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., atd.). Dosavadní praxe VaKu Vsetín je taková, že vždy před výroční Valnou hromadou umístí na své stránky výr. zprávu za předchozí rok, která zde zůstane jen do doby, než se koná další výroční Valná hromada a pak je odstraněna.  Takže na stránkách Vaku Vsetín najdete vždy jen jedinou výroční zprávu. To je dost zvláštní způsob. Proč tam vedení Vaku Vsetín nenechá všechny výroční zprávy, aby občané měli přehled o jeho fungování a hospodaření? Nedalo mi to a v průběhu léta roku 2013 jsem se vydal osobně na Vsetín, abych o to požádal přímo paní ekonomickou náměstkyni paní Vaculíkovou a pana ředitele Korabíka. Bohužel, jejich postoj ke zveřejnění všech výročních zpráv na webu byl zamítavý.  Současně jsem žádal i tehdejší naší paní starostku Mikoškovou zastoupenou v dozorčí radě VaK i pana Kudlíka, coby předsedu sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko (SOMV) angažujícího se v projektech Čisté Bečvy. Rovněž bezvýsledně. Poslední nadějí tak může být snad již jen blížící se výroční valná hromada (červen 2015), na níž by měla být delegována i řada nových tváří vzešlých z podzimních komunálních voleb. Snad jim nebude lhostejná průhlednost VaKu a uloží vedení Vaku, aby všechny zprávy řádně zveřejnil.

jan bolek

 

Přehled VaKů na Moravě a zveřejněných údajů na jejich stránkách


Autor: Jan Bolek

občan