Názor: Programové shody koalice Zdravého Rožnova, ANO, Nazávislých Rožnováků a STAN

, aktualizováno: , autor:

Programové shody, na nichž se shodla koalice ANO, Zdravého Rožnova, Nezávislých Rožnováků a STAN pro Rožnov pod Radhoštěm pro volební období 2014 - 2018 zveřejnily koaliční strany na svých webech. Tyto shody jsou součástí koaliční smlouvy.

V rámci koncepčního rozvoje města budeme prosazovat především tato opatření:

Transparentní a otevřené město

 • zprůhledníme hospodaření města, všechny nové zakázky budeme zadávat transparentně a hospodárně,
 • zavedeme další protikorupční mechanismy (snížíme limitní částky pro zveřejňování zakázek na webu města; zveřejníme klíčové údaje ze smluv, jejichž stranou je město nebo městem zřízené společnosti; budeme využívat elektronická tržiště na veřejné zakázky malého rozsahu),
 • zapojíme veřejnost do dění ve městě a do rozhodování o významných investičních projektech (zlepšení informovanosti občanů, včasná projednávání s veřejností, vytvoření systému elektronické komunikace s cílem informovat občany),
 • budeme pořizovat záznamy z každého zastupitelstva města v plné režii města,
 • zjednodušíme komunikaci občana s městským úřadem (elektronické formuláře, aplikace pro připomínky občanů),

Kultura, sport a školství

 • na základě komplexní analýzy budeme pracovat na projektu kulturního zařízení, budeme pro něj hledat dotační tituly a mimorozpočtové zdroje,
 • budeme hledat možnosti financování rozšíření prostor městské knihovny,
 • budeme úzce spolupracovat s Valašským muzeem v přírodě,
 • provedeme analýzu využití sportovišť ve městě v návaznosti na dořešení převodu majetku TJ na Město. Budeme řešit nedostatek sportovišť a efektivně využívat stávající sportoviště,
 • přizpůsobíme venkovní sportoviště moderním trendům (např. skatepark, fitpark, venkovní lezecká stěna, pétanque),
 • zachováme současnou strukturu základních a mateřských škol, budeme podporovat spolupráci mezi školami,
 • podpoříme sblížení vzdělávacího systému a potřeb kvalifikované pracovní síly ve městě,

Doprava

 • vypracujeme studii parkovacích ploch a jejich využití ve městě,
 • budeme pracovat na vybudování městských cyklotras,
 • zasadíme se o vybudování světelně řízené křižovatky u knihovny v návaznosti na rekonstrukci silnice I/35 a Bezručovy ulice,
 • budeme pokračovat v projektu budování chodníků v Tylovicích, včetně úprav stávajících chodníků ve městě,

Veřejný prostor

 • zapojíme architekty (urbanisty) do přípravy investičních projektů týkajících se veřejného prostoru ve městě,
 • zaměříme se na projekty revitalizace sídlišť,
 • zlepšíme údržbu zeleně ve městě. Necháme zpracovat generel zeleně, budeme podporovat výsadbu a kvalitní péči o zeleň ve městě,

Sociální oblast

 • budeme podporovat síť sociálních služeb města, budeme pokračovat v naplňování generelu bezbariérových tras ve městě,
 • budeme podporovat Městskou polikliniku ve stávajícím režimu,

Infrastruktura

 • budeme se podílet na rozšíření a modernizaci technické infrastruktury ve městě (vodovody, kanalizace, plynovod).
   

Autor: Kristýna Kosová

Zdravý Rožnov - Sdružení nezávislých kandidátů, aktuálně v koalici.