Názor: Skryté poklady Beskyd

, autor:
Skryté poklady Beskyd

Celé Beskydy byly kdysi dávno zaplaveny mořem. V ekologické výchově vždy říkám dětem, ať se podívají na oblohu, jak se po ní míhají mraky a přestaví si, že je všude kolem nich moře, kde plují živočichové různých tvarů a velikostí. Každé dítě překvapeně zírá, ale zírají i dospělí lidé, když Vám z jemných vrstviček jílovců vypadne do dlaní zkamenělý živočich z druhohor – amonit (na obrázku). Vypadá jako zatočený šnek a před více než 125 milióny lety žil při mořském dnu. V Rožnově pak zase za městem v malém lesíku najdeme zkamenělé kostry ryb. Podobné rybám, které se dnes míhají v řece Bečvě. V zarostlých starých lomech si zase  můžeme povšimnout na kameni drobných čár či rýh, které se kroutí a připomínají nám autodráhu. Jsou  to zkamenělé stopy mořských červů, kteří měli své chodbičky na dně moře a prokousávali se tak  životem až do té doby, než se po ústupu moře z písku stal pískovec.

 

„Živá příroda“ , která je kolem nás, nabízí odpočinek, poznání, inspiraci. Velice úzce je však spjata s „přírodou neživou“. Ta ji dotváří a dohromady tak spolu tvoří neoddělitelný celek,  který  je  součástí našeho života. 

 

Krásná a jedinečná je příroda Beskyd. Máme povinnost ji chránit pro budoucí generace.

 

Michal Šulgan

pedagog volného času a předseda ČSOP RADHOŠŤ


Autor: Michal Šulgan

Dobrý den, jsem ochránce přírody z Rožnova pod Radhoštěm, pedagog volného času se zaměřením na zážitkovou pedagogiku, lektor EVVO, předseda Českého svazu ochránců přírody Radhošť a fotograf přírody, ve svých článcích bych chtěl přiblížit krásy a hodnotu přírody v Rožnově a poukázat na její divokost a jedinečnost