Názor: Transparentní radnice – kam jsme došli a kam dále směřujeme…

, autor:
Transparentní radnice – kam jsme došli a kam dále směřujeme…

Transparentní chod městského úřadu považoval Zdravý Rožnov vždy za jednu ze svých priorit, protože pouze maximální otevřenost ve vztahu radnice – občan povede k dostatečné informovanosti nás všech a tím ke zdravé správě našeho města. Smyslem zdravé správy rozumíme potlačení všech v naší zemi hojně rozšířených jevů, tedy korupce, klientelismu a v nejobecnější rovině pak špatného a neefektivního spravování veřejných záležitostí. Pojďme se nyní podívat, co se nám v této oblasti povedlo a čeho bychom ještě rádi s Vaší pomocí dosáhli.

 

Záznamy ze zastupitelstva města

 

Audiovizuální záznamy ze zastupitelstva města, tedy z orgánu kde dochází k těm nejdůležitějším rozhodnutím, považujeme za naprosto klíčovou záležitost a základní stavební kámen zdravé správy města. Záznamy posilují odpovědnost zastupitele, neboť detailně dokládají průběh zasedání tohoto orgánu, včetně hlasování a tomu předcházejících diskuzí. V neposlední řadě podávají obrázek o celkové politické kultuře a stylu jednání jednotlivých zastupitelů.

 

V tomto volebním období jsme svedli rozhodující politickou bitvu s ostatními politickými subjekty a především s vedením města, neboť jeho pozice byla k této záležitosti více než „vlažná“. Posléze jsme uspěli i s naší právní argumentací před Úřadem pro ochranu osobních údajů, jehož nepochopitelný přístup znemožňoval účinné zveřejňování záznamů. Záznamy z rožnovského zastupitelstva jsou nyní přenášeny prostřednictvím Rožnovského prostoru a tudíž jsou přístupné každému.

 

Co ještě chceme docílit? Pořizování záznamů ze zastupitelstva v režii města, neboť je to především město samotné, které by mělo mít zájem na maximální průhlednosti chodu jeho nejvyššího orgánu. Přenos této povinnosti na „dobrovolníky“ může posloužit pouze jako prozatímní řešení.

 

Zveřejňování všech smluv jejichž stranou je město na webu města

 

Zveřejňování všech uzavřených smluv na webu považujeme za jeden z nejmocnějších nástrojů v boji proti korupci. Každý občan má právo vědět za jakých podmínek město vstupuje do právních vztahů s dodavateli služeb a tedy jak v konkrétním případě dochází k hospodaření s prostředky města (rozumějme prostředky občanů). Bezprostřední zveřejnění textu smlouvy po jejím uzavření samo o sobě odradí řadu těch, kteří si business s městem představují jako „jednostranně výhodnou záležitost“ pro sebe samé.

 

Co chceme docílit? Bez ohledu na konečnou podobu v současné době projednávaného zákona, který by toto měl obcím nařizovat, budeme požadovat bezprostřední zveřejňování všech smluv, jejichž stranou je město Rožnov pod Radhoštěm a jím zřízené právnické osoby (např. městské lesy, základní školy, školky atd.) na webu města (opatření se nebude týkat pracovně-právních dokumentů).

 

Transparentní veřejné zakázky

 

Transparentnost zadávání veřejných zakázek má velký dopad na efektivní hospodaření s prostředky města.

 

Co chceme docílit? Budeme požadovat snížení finančního limitu pro zveřejňování zakázek tak, aby se pod kontrolu veřejnosti dostal jejich maximální možný počet. Jsme si vědomi toho, že není praktické, aby město vyhlašovalo tendr na nákup každého plnícího pera, nicméně transparentní a včasné zveřejňování a vyhodnocování všech podstatnějších poptávek města je spolehlivý klíč k úspoře výdajů, které město vynakládá.

 

Nestranné informování občanů města

 

Nestranná média jsou klíčem k fungování jakékoli demokratické společnosti. Naše město má ovšem v této oblasti základní nedostatky. Spektrum Rožnovska, dnes už otevřeně radniční plátek, dlouhodobě informuje způsobem, který má k nestrannosti daleko. Také se Vám již stalo, že jste v tomto „plátku“ otiskli svůj názor a reakce na něj přišla ještě v rámci stejného vydání? Že je toto „privilegium“ poskytnuto pouze některým, patrně nikoho z vedení města příliš nevzrušuje.

 

Co chceme docílit? Požadujeme nezávislost médií a nikoli utváření plátků hlásajících názory vládnoucího establishmentu a k tomu placených z peněz všech voličů. Nelíbí se nám současná forma vydávání Spektra coby hlasatele názorů radnice. Nabízí se dvě možnosti, jak současný stav změnit.Buď zrušením Spektra jako takového a rozdělením dotací, které proudí na jeho činnost mezi nezávislé novináře, kteří usilují o vyváženost a nestranný přístup v poskytování informací. Alternativou ke zrušení by bylo zřízení rady Spektra složené z respektovaných osobností našeho města, která bude dohlížet na nestrannost obsahu a bude volit a odvolávat jeho šéfredaktora, který nebude bezprostředně podřízen právě vládnoucí garnituře radnice.


Autor: Jaroslav Baier