Názor: Tři otázky na starostu města ve věci „Rožnovského kulturního centra“

, aktualizováno: , autor:

Ve středu 7. března se uskuteční v Kině Panorama avízovaná veřejná prezentace návrhu řešení „Rožnovského kulturního centra“ a jeho funkcionalit (zřejmě je zpracovaná projektová dokumentace).

Aby rožnovští představitelé nebyli zaskočeni "překvapivými" dotazy až na místě samotném, tak bych si dovolit je formulovat zde předem. Budou mít tak dost času na to, aby se mohli k nim seriózně postavit a připravit si věcné věrohodné odpovědi na ně a ne jen „nějaké kličky a politické řeči“.

S ohledem na dnes relativně hodně, hodně, hodně vekou finanční částku, kterou se město Rožnov chystá na RKC proinvestovat (blíží se cca 200 miliónů korun českých), bylo by více než vhodné, aby odpovědi byly jako určité ujištění veřejnosti přímo starostou města a také ředitelkou Městské kulturní agentury (je dominantním poskytovatelem kulturních akcí v Rožnově, a také pravděpodobným budoucí provozovatelem RKC, ostatně je také zastupitelkou).

Otázka 1.

Zpracovaný návrh RKC skutečně splňuje (za předpokládanou cenu) všechny požadavky města a regionu (jaké představuje Rožnov a Rožnovsko) na jeho disponibilní řešení - prostorové, provozní, funkční a uživatelské?

Bude RKC skutečně multifunkční a stejně tak také využitelné? To, že tam bude kinosál a divadelní sát, to je všem zřejmé. Jedná se ale o dostatečnost doplňkového, provozního a servisního zázemí, což se tak jednoznačně už nejeví. Jejich nedostatek nebo výrazné omezení, by nemístně degradoval rozsah využitelnosti těch prostor hlavních (nakonec by reálná užitkovost a multifunkčnost RKC mohla jít „do háje i s nějakými 200 milióny“).

Existuje určité reálné riziko, že „ve snaze a politickém úsilí stavět za každou cenu“ se nakonec postaví něco „nedomrlého“, co se potom po hříchu bude pohazovat jako horký brambor a bude se kolem toho chodit, jako např. dnes kolem zimního stadionu Na Bučiskách (pozn.: téma a argumenty kolem „zimáku“ stále opakovaně vytahují samotní zastupitelé na svých jednáních …., proč asi???).

Jen na první pohled, k diskusi je věc dostatečnosti prostor, jako zázemí pro účinkující (šatny, nástupní prostory, …), pro separátní jednání (aspoň nějaký by mě být ….), pro poskytování doprovodných gastronomických služeb (nějaký malý nápojový bar pro zařízení takového rozsahu není řešením ….), atd. …. .      

Rožnovská veřejnost by měla být v tomto ujištěna, že je všechno v pořádku, že nebude nic chybět. A to samotným starostou a ředitelkou Rožnovské kulturní agentury, aby to vyznělo i jako věrohodný veřejný závazek.

Otázka 2.

Je součástí projektové dokumentace také zpracovaný „podprojekt“ následného provozování celého zařízení RKC, a to z hlediska použitých technologií, jejich životnosti a také, co to všechno představuje? Jedná se, kromě přímých provozních finančních nákladů, také o náklady provozní údržby, opakované údržby, dílčích oprav, plánovaných oprav, .... .

Z dostupných informací je zřejmé (byť jsou bohužel sporé), že z nějakých důvodů došlo ke změně použité technologické koncepce stavby. Z architektonické soutěže RKC vyšlo jako stavba klasického „zděného“ provedení. Dnes se ale mluví o „dřevostavbě“ (prý aby celý objekt splňoval požadavky na tzv. „tepelný standard“). Kromě toho, celý objekt představuje poměrně velké prosklené plochy, stejně tak rozsáhlé dřevěné obklady, ….  atd.

To všechno zakládá na zvýšenou pravidelnou (častou) údržbu, kterou nezastanou jen „řadové uklízečky“, ale jedná se o odborné řemeslné práce. V této souvislosti např. jen zapůjčit, postavit a potom složit lešení může dosahovat šestimístných částek …. (???).

Takže podobně jako v předcházející otázce, rožnovská veřejnost by měla být slovy starosty města seznámená ne jen s tím, co bude stát samotné postavení RKC, ale také co bude stát jeho každoroční provoz a související údržba, plánované opravy, …. .

Otázka 3.

Je součástí projektové dokumentace také zpracovaný „podprojekt“ (analýza, studie, či aspoň posouzení) určitého potenciálu možností a současně naopak limitů dalšího rozvoje celé stavby RKC dle pozdějších nových zjištění, nedostatků, požadavků, trendů, …. ? A to z hlediska jak použité technologie, statiky, tak nakonec i architektury a designu celé stavby?

V průběhu následných deseti, dvaceti, třiceti let mohou vzniknout požadavky na různé stavební úpravy, vestavby, nadstavby, terasy, přístavby, dostavby, …. , což je naprosto normální, všechno může přijít.

A proto opět by bylo vhodné, aby rožnovská veřejnost byla slovy starosty ujištěná o tom, jaké možnosti a současně limity navržená koncepce stavby RKC do budoucna představuje, jak bude možné dnes vynaložené nemalé finanční prostředky nadále zhodnocovat a rozvíjet.

------------------------

Celý projekt RKC se dnes nachází ve fázi a stavu, kdy při aktuálním „utracení“ finanční částky, odhadem asi tak cca 15 miliónů korun, je nesmyslné celou akci už nějak omezovat, zastavovat, rušit, ….. (jak by se také potom taková (poměrně velká) finanční částka, politicky odepisovala, že ano ???).

Ale na druhé straně je to zase stále fáze, ve které lze (za relativně nízkých nákladů) na celém projektu měnit a zlepšovat téměř cokoliv, stále se „jen maluje, jedná a schvaluje“.

Až přijde čas a začne se skutečně stavět, tak potom jakákoliv případná změna představuje náklady řádově, řádově, řádově větší.

Proto starosta města "by se měl pochlapit a lidem na férovku říct“, co za částku (blížící se cca 200 miliónů korun) skutečně dostanou, co budou mít a co bude Rožnov po následujících sto let povznášet nebo naopak, nedej Bože, tížit.

Ing. Vlastimil Dorotík


Autor: Vlastimil Dorotík

V Rožnově jsem několik let bydlel, nyní již více než 20 let v sousedním Vidči. Rožnov pro mě není "něčím mimo", ale centrem celého regionu Rožnovska, do kterého spadá i místo mého současného bydliště. Proto vše, co se v Rožnově děje, se mně vždy nějak dotýká, mě to zajímá a činím si tak nárok se k tomu případně vyjádřit.