Názor: Výměna vodovodu Rožnov pod Radhoštěm lokalita Rybníčky

, aktualizováno: , autor:

Nedalo mi to a po neustálých průtazích při rekonstrukci vodovodu na Rybníčkách, musím napsat a popsat jakým způsobem je vedena tato stavba.

Některé události by byly až úsměvné, kdyby se tedy udály daleko od nás. Dovedu si představit, že takto lze postupovat v Rusku a podobných zemích, ale tady a ve 21. století, kdy na vše máme zákony a předpisy, mi některé věci hlava nebere.

Bohužel se také nemůžu zbavit pocitu, že v tomto případě i radnice zaspala a svým nekonáním a nedůrazem vůči investorovi a stavebníkovi celou situaci umožnila. Taky se nemůžu zbavit pocitu, že pokud by si občané bydlící v této lokalitě několikrát nestěžovali, tak by radnice dodnes nezasáhla.

Rekonstrukce vodovodu začala někdy na jaře (přesné datum si nepamatuji) 2016. Při zahájení asi nikdo nečekal, že se z celé stavby stane noční můra, která nás bude provázet celý letošní rok. Samozřejmě nemohu rozporovat, že stavební práce zaberou čas, a pokud stavební firma je schopná tak není důvod ke stížnostem. V tomhle případě, ale stavební firma je zcela neschopná.

Tak například:

1) Harmonogramy - stanovené harmonogramy (a že už jsou minimálně dvě verze), které jsou i vyvěšené na stánkách rožnovské radnice se neplní. Třeba pokládka asfaltu v ulici Pod Kozincem – první harmonogram počítá, že asfalt bude položen na přelomu června-července. Druhý nám tvrdí, že asfalt bude ležet nejpozději 25.8.2017. No a dnes 14.10.2017 máme položený asfalt, ale jen částečně. Část ulice je stále bez asfaltu.

2) Špína, prach a hluk – Výkopové práce proběhly na čas a díry byly pouze zasypány hlínou a kamením, to mimo jiné vedlo k tomu, že celé Rybníčky, kde se kopalo vypadaly často jako tankodrom. Letos jsme zažili velice suché jaro a léto, to samozřejmě znamenalo, že za každým projetým vozem se vzedmul mrak prachu, za který by se nemusel stydět ani Loprais v dobách své největší slávy při průjezdu pouští. Ale tady jsme v rezidenční čtvrti. Proč zde radnice nenechala omezit průjezd? Proč radnice nesledovala prašnost na staveništi a nepožadovala po stavebníkovi omezení prašnosti? Mám dvě malé děti, které téměř po celou dobu prací dýchají vířící se prach! A to jenom díky něčí neschopnosti! Stavbu samozřejmě provází taky neustálý hluk těžkých strojů, takže naše děti musely spát dvě léta se zavřenými okny protože jinak by je rušil hluk strojů a navíc by musely dýchat již výše zmíněný prach. Jak vypadá naše auto, okna a fasáda, když se tu tak dlouho práší, si asi taky dovedete představit...

3) Dopravní značení – tady se už dá mluvit spíše o úsměvné části práce stavební firmy, ale často je i dosti nebezpečné pro cyklisty či řidiče, kteří místní podmínky neznají... Staveniště není označeno, frézované silnice nejsou označeny, čnící kanály nejsou označeny, uzavřená ulice, kvůli překopu je svérázně označena (vyznačení objížďky nenajdete). No a perlička nakonec, která už ale úsměvná není, ale je sakra nebezpečná – bylo demontováno svislé dopravní značení a to leží v trávě. A to bohužel jedno z nejdůležitějších – „Dej přednost v jízdě“. Nebylo nahrazeno žádným přechodným značením. Tedy, každý kdo jede od hotelu Relax k Eroplánu je v nebezpečí (již bylo na moje upozornění, radnicí napraveno). Protože jemu značka ukazuje „Hlavní silnice“. Zatímco ti co vyjíždějí z Rybníčků a neznají to tam, tak nemají informaci (protože ta informace leží v trávě), že mají dát přednost a řídí se pravidlem pravé ruku (tak jak je tomu skoro na celých Rybníčkách). Zde je k nehodě velice blízko, a zase kvůli něčí neschopnosti. Na ulici Milady Horákové je ten stejný problém a leží tam značka v trávě, zde si ale nikdo nestěžoval, tak je to trvalý stav...

4) Bezpečnost – tady mám taky jednu perličku. Poklopy od vodovodu volně ponechány na cestě. Neoznačené a přes noc. K tomu už snad není co dodat. Dále nedostatečně zabezpečené hluboké díry v cestě, které jsou jen provizorně zastavěny, ale jsou tam takové mezery, že by tam prošel dospělý člověk nebo projelo klidně malé dítě na kole už tady asi taky nikoho nepřekvapí...

5) Skladování materiálu – zastavěné křižovatky štěrkem a chodníky zámkovou dlažbou a bagrem se už tak nějak staly součástí každého dne na Rybníčkách a už to asi nikoho nepřekvapí.

6) Výstup z kontrolního dne – po stížnostech občanů proběhl kontrolní den, ze kterého měla být vytvořena nějaká zpráva. I podle rychlosti zpracování této zprávy stavební firmou (více jak 14 dní) je evidentní, že firma má radnici zcela na háku a stále si jede ve svém původním tempu. Výstup z tohoto dne bylo slíbeno navýšení pracovníků, což se taky nestalo, včera 13.10. jsem měl dovolenou a šel uspávat syna v kočárku a na celých Rybníčkách pracovali celí 3 pracovníci a pokládali chodník.

7) Dělají věci dvakrát – velice zábavné bylo pozorovat stavebníky, jak rozebírají již složený chodník, aby ho zase mohli postavit znovu. Dvakrát posílají frézu do stejné ulice, protože se to na poprvé nepodařilo odfrézovat správně. Teď pošlou znovu asfaltéry do stejné ulice, protože se 20 metrů cesty nepodařilo udělat napoprvé.

8) Jak pan Mikulín stále slibuje a stále není hotovo (z FB profilu Rožnova)

Upozornění pro obyvatele v lokalitě Rybníčky:
v pátek 29.9.2017 bude probíhat na stavbě „Výměna vodovodu Rožnov pod Radhoštěm lokalita Rybníčky“ frézování částí ulic Slezská, Dr. Milady Horákové, Obránců míru.
V pondělí 2.10.2017 bude probíhat pokládka živice v části ulic Slezská, Pod Kozincem, Obránců míru, Dr. Milady Horákové. Občané dotčeni touto skutečností budou předem informováni.

Aktualizace harmonogramu stavby - Výměna vodovodu Rožnov pod Radhoštěm lokalita Rybníčky.
soupis prací na týden od 9. října - 15.října.
- pokládka potrubí DN 100 ul. Obránců míru (od Slezské po siln. I/35)
- tlakové zkoušky ul. Dr. M. Horákové, Příčná
- obrubníky, dlažby ul. Beskydská
- příprava pro asfalty ul. Pod Kozincem, Obránců míru, Beskydská, Dr. M. Horákové.

 

Nu tak slíbeno opět něco bylo, ale asi to zase rozmysleli a pracovníci si vzali raději dovolenou, na Rybníčkách panoval klid a mír, povrchy stále nebyly dokončeny...

 

Jistě se najdou další perličky, které vymyslela současná stavební firma. Škoda, že to už není k pobavení, ale k pláči a vzteku.

 

Zhodnotit by se to dalo takto: stavební firma je neschopná, radnice k řešení problému liknavá a obyvatelé trpí, nepomáhají ani opakované stížnosti. Bohužel.


Autor: Petr Hejný