Názor: (Zajímá vás) doprava v rožnovském centru?

, autor:
(Zajímá vás) doprava v rožnovském centru?

Možná vás bude zajímat, že v centru našeho města se chystají poměrně významné změny. Každá z nich je v jiné fázi přípravy, všechny souvisí s hodně frekventovanými tepnami, které jsou navázané na samotné srdce Rožnova, tedy náměstí. Podívejme se na čtyři konkrétní místa, kterých se zamýšlené úpravy týkají:

1. Palackého ulice mezi prostředním mostem (u knihovny) a náměstím – s rekonstrukcí se má začít ještě tento rok. Je zarážející, že o podobě této klíčové spojnice, která protíná městský park a ne nadarmo se jí říká Lázeňská, se nevedla vážná debata ani na zastupitelstvu, ani na veřejných fórech. Město použilo zastaralý projekt, na jehož realizaci dostalo dotaci. Projekt ale nepracoval s hodnotou a duchem místa, neřešil úskalí úzkých chodníků, nesnažil se o nápravu. Ke cti úředníkům je, že na poslední chvíli zohlednili alespoň některé z návrhů místních architektů (viz vizualizace ve Spektru Rožnovska ze 14. 8). Takto důležitá lázeňská zóna by se ale neměla látat horkou jehlou z látky, která vyšla z módy. Přehlídka variant řešení a veřejná diskuze by u takto významného projektu měly předcházet výběru řešení.    

2. Nádražní ulice – aktuální je rekonstrukce nepovedené křižovatky Pionýrská-Nádražní-Videčská. Na programu je opět zprůjezdnění Nádražní ulice. Nabízí se otázka, proč byl zbudovaný obchvat centra? Souhlasím s tím, že by mělo být možné zajet autem k prodejnám a tam i zaparkovat. Ale silnice by měla být v jedné úrovni s chodníky a za parkování by se mělo řádně platit.

3. Vjezd z Palackého ulice na náměstí – i o tom se uvažuje, zejména díky iniciativě obchodníků. Mezi trafikou a bývalou spořitelnou by jezdila auta oběma směry. Kolik by zbylo místa pro pěší? To nám řekne studie.

4. Náměstí míru (u pošty) – dnešní stav je nevyhovující, o tom žádná. Rekonstrukce je potřebná. Je také dobře, že MÚ dal studii k připomínkování občanům (viz webové stránky města). Jen se nemohu zbavit dojmu, že studie řeší náměstí ne jako veřejný prostor, ale především z pohledu motoristů. Věřme, že brzy budou občanům předložené trojrozměrné studie tohoto prostoru v několika variantách. Pokud vás budoucí podoba Náměstí míru zajímá, přijďte na něj v pátek 19. září v 16:00 (viz fotografie s pozvánkou).  

Co mají všechny popsané akce společného? Měly (by) být předmětem širší diskuze, ve které se bude naslouchat odborníkům, kteří se nedívají na veřejný prostor jen očima řidiče. Své by však měli mít možnost říci i občané, kterým není lhostejné, jak centrum jejich města vypadá.

Petr Kopecký


Autor: Petr Kopecký

vysokoškolský učitel, člen občanského sdružení Zdravý Rožnov