Názor: Život na venkově, co brání jeho rozvoji?

, aktualizováno: , autor:
Život na venkově, co brání jeho rozvoji?

Vážení čtenáři,

záleží nám na kvalitě života na venkově. V jeho rozvoji však stále leží základní překážka.

 

Čtvrt století po sametové revoluci jsou vlastnická práva k pozemkům na většině území stále jen formalitou!

Během tzv. kolektivizace došlo k rozorání přístupových cest k pozemkům, a tak k nim reálně neexistuje přístup. Vlastníkovo právo je sice zapsané v katastru nemovitostí, ale k čemu je mu to platné, pokud se ke svým pozemkům nedostane, pokud by chtěl hospodařit?! Pozemky mají také často tvar úzkých pásů, které nejsou vhodné pro obdělávání dnešní technikou.

 

Řešením jsou komplexní pozemkové úpravy

Při pozemkové úpravě se přerozdělí pozemky tak, aby všechny nově vymezené byly přístupné a měly vhodný tvar. Zároveň se do krajiny vloží meze a pásy zeleně, které například ochrání obec před záplavou při přívalových deštích. Takové pozemky mají pochopitelně vyšší reálnou hodnotu a vlastník už pak není v nevýhodě při sjednávání nájemních smluv. Pokud se vlastník rozhodne pozemky prodat, dosáhne vyšší prodejní ceny.

 

Tempo pozemkových úprav je však nepřijatelně pomalé

Z celkového počtu 443 katastrálních území ve Zlínském kraji byla komplexní pozemková úprava dokončena pouze v 69 z nich (v mapě jsou vyznačeny zeleně). V 72 dalších pozemkové úpravy probíhají a ve 45 jsou připravené k zahájení. Pokud se tempo nezrychlí, nedočkají se ještě další 3 až 4 generace obyvatel na venkově nápravy tohoto neblahého dědictví. Z dílny ministerstva zemědělství naopak vyšel návrh zavést v novele občanského zákoníku při prodeji zemědělského pozemku předkupní právo pro nájemce a stát. To může být další velkou překážkou pro kohokoliv, kdo pozemky nevlastní, ale chtěl by ve vaší obci začít hospodařit možná lépe než ten, který vaši obec dosud zemědělsky ovládá.

 

Jak přinutit pozemkový úřad, aby pozemkovou úpravu zahájil?

Podle zákona je nutné, aby o zahájení zažádali vlastníci alespoň poloviny výměry zemědělské půdy v katastru. Vlastníci však většinou o této možnosti vůbec nejsou informováni. Jsme přesvědčeni, že fi nance na tzv. obnovu venkova by měly být využity právě tímto způsobem, nikoliv na pochybné projekty naučných stezek, rozhleden, ekologických vzdělávacích center a podobně.

 

Historicky první pozemkovou úpravu v českých zemích zorganizoval sedlák ze Záhlinic u Hulína v roce 1857

Byl jím František Skopalík, pozdější poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady. Před pozemkovou úpravou měli vlastníci svůj majetek rozdroben do mnoha malých pozemků po katastru důsledkem dělení při dědictví. Tehdy neexistovala zákonem stanovená pravidla pro provádění úprav a Fr. Skopalík musel o výhodnosti akce osobně přesvědčit každého hospodáře. V Záhlinicích můžete navštívit muzeum s expozicemi o životě a díle tohoto muže.

 

Pokud Vás zajímá, jak je to s komplexní pozemkovou úpravou ve vaší obci, nebo potřebujete poradit či pomoci, obraťte se na nás. Pokusíme se Vám v rámci našich možností vyhovět.

Za Svobodné ve Zlínském kraji Tomáš Pajonk a Marek Štěpán

Dotazy a připomínky zasílejte na e-mailovou adresu: zlinskykraj@svobodni.cz nebo poštou na Tomáš Pajonk, Veselá 52, Zašová


Autor: Tomáš Pajonk

Jednatel a vývojář v SolverTech s.r.o., optimalizuji dopravu. Ve volném čase vysvětluji spolubližním, že méně státu = více svobody a prosperity pro nás všechny.